Gelişim Merkezi

El Falı Nasıl Bakılır?

El Falı

El falını merak edenler mutlaka vardır ve her kişinin el çizgileri birbirinden farklıdır. Neden var bu çizgiler ve bize neyi ifade ediyorlar? Hiç bunu düşündünüz mü?

Çoğu kimse batıl inanç ya da çingenelerin kazanç kapısı olarak düşünebilir ancak el falı hakkında bilgi sahibi oldukça bir sanat olduğunu düşünmeye başlayacaksınız.

Yazıda El Falının tarihsel gelişimi ile elimizin yapısı ve çizgilerinin anlamları yer almaktadır. Son olarak da, el falı ile ilgili terimleri içeren “El Falı Sözlüğü” eklenmiştir.

El Falının Tarihçesi ve Gelişimi

 • El falı ilk olarak Hindu’larda tarafından ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hindu’lar insanı konu edinerek, Tanrı’nın her şeyi insan için yarattığına inanmışlar ve insanı inceleyerek Tanrı’yı anlamaya çalışmışlar. Yıldızları da bu nedenle incelemeye başlamışlar ve yıldızların durumlarına göre burçların insanların hayatı üzerine etki ettiğini ileri sürmüşlerdir.
 • Hindular vücut çizgilerini ve şeklini inceleyerek “Mastrika” ilmini, eldeki çizgileri inceleyerek  “Samudrika” adını verdikleri el falının esaslarını kurdular.
 • Daha sonraları el falı, Çin’de, Tibet’te, İran’da, Mısır’da ve nihayet eski Yunan’da ilgi görmeye başlamış. Özellikle Yunan filozoflarından birçoğu el falını öğretiyorlardı. Filozof Anaksagoras M.Ö. 5. yy.da öğrencilerine el falını öğretmiştir.
 • Aristo, Paracelsus, Cardamis ve İmparator Augustus gibi kimseler, el falına çok önem vermişlerdir.
 • Tarih bilimci JosefHuş’un kaydettiğine göre, Sezar da el falını çok iyi biliyordu.
 • Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra savaşlarla birlikte el falı da birçok diğer ilimler ve sanatlar gibi unutularak, Batıl inanç olarak görülmeye başlandı ve çingenelerin ya da göçebelerin işi oldu.
 • 1475 yılında bir Alman, “El-Çizgilerini OEla Sanatı” isminde bir kitap yayınladı.
 • 1490 yılında (Cyromantia Aristotlis cum Figurs) isimli eser yazıldı. Bu eserin bugün İngiltere’de British Museum’da olduğu bilinmektedir.
 • İngiltere’ye de yayılan el falı, Kral VIII. Henry tarafından talip olduğu kadınlar geleceklerini el fallarından öğrenirler diye yasaklanmıştır. (Kral VIII. Henry evlenmiş olduğu bütün eşlerini katletmiştir.) Fakat ne gariptir ki, Kral VIII. Henry’nin kızı Kraliçe Elizabeth de el falının ilerlemesini teşvik etmiştir. Böylece İngiliz Sarayına ilk olarak resmen bir falcı tayin edilmiş ve Dr. John pee dönemindeki bu falcı Kraliçe Elizabeth’e birçok işlerinde tavsiyelerde bulunmuştur.
 • Akıl ile el arasında, vücudun başka bir organı ile akıl arasında olduğundan daha fazla duyu sinirleri vardır. Bu nedenle, el daima insan zihnindekileri kolaylıkla ortaya koyabilir.
 • 853 Yılında profesör Mesmer isminde bir bilim insanı parmaklarının ucunda ve el’in avuç içi çizgilerinde, belleğe bağlı sinirlerin uçlarının bulunduğunu ve bu uçların, bir insan yaşadıkça bir takım titreşimlerde bulunduğunu ispat etmiştir.
 • Sonuç olarak, elimizdeki çizgiler bir insanın mizacını, karakterini hatta sağlık durumunu bile ortaya koyabilmektedir.
 • Sir Thomas Browne, “Religoio Medici” isimli eserinde şunları yazmıştır: “Yüzümüzdeki çizgilerden başka elimizde de birtakım esrarengiz çizgiler vardır. Bunların rastgele bir şekilde çizildiklerini zannetmiyorum. Çünkü onları çizen el hiçbir zaman bir şeyi sebepsiz yapmaz. Bundan başka, şuna da eminim ki, kendi elimde gördüğüm işaretleri ve çizgileri asla başka bir elde bulamayacağım.”
 • El falı çok eski çağlardan günümüze kadar geçerliliğini korumuş bir fal biçimidir. Eski Mısır’a ve Hindistan’a kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Elin şekli ve avuç içindeki çizgiler kaderimiz ve gelecek hakkında bize ipuçları verir.

El Falında bir fenomen: CHERİO

 • Dünyanın en tanınmış falcılarından biri olan Cherio senelerce birçok meşhurun el falına bakmış ve onların gelecekleri hakkında kehanetlerde bulunmuştur.
 • Cherio, sıradan bir falcı değildi ve sadece kehanetlerde bulunmuyordu. “Bir insan, kendisini ne kadar çok bilirse, bilgisi o derece derindir” prensibini savunan bir falcıydı. Böylece, hayatı boyunca birçok kralın, kraliçenin, prensin falına bakmış olan Cheiro gelecek kuşağa kalan, El Falı ve Numeroloji (rakamların esrarı) hakkında eserler bırakmıştır. Cheiro’ya göre: “Fırsat insanın kapısını hiçbir zaman iki kez çalmaz.”

“El Falı Nasıl Bakılır?”

Elimizle İlgili Genel Notlar

 • İnsanlar, tüm organlarımız gibi eldeki çizgilerin de sınırlı bir şekilde olması gerektiğini kabul etmişler ve her çizginin bir anlamının olduğu fikrine ulaşılmıştır.
 • Bir insanın el çizgilerine bakarak “cinayet işlemeye eğilimli” fikri edinilebilir. Hatta el falı hakkında daha fazla bir bilginiz varsa “Bu kişi şu tarihte bir cinayet işleyebilir” bile diyebilirsiniz.
 • Aynı şekilde bir insanın elindeki çizgilere bakarak hayatta ne kadar başarılı olacağını anlayabilirsiniz.
 • Doğru bir şekilde bu çizgiler incelenirse, kişi kendisini tanıyarak, kabiliyetlerini kullanmaya çalışabilir.
 • Sol el, kaderi belirlerken; sağ el yaşamda yapılan işleri temsil eder.
 • Orta parmağın avuçla birleştiği yerde bir tepecik vardır. Satürn tepesi denen bu bölge gelişmişse kişi, cinsel yönden güçlü olacaktır ve çocuk sahibi olma şansı yüksektir. Bu bölgede küçük, çapraz çizgiler varsa, bu da kişinin çocuk sahibi alacağına delalettir. 

Elimizin Genel Yapısı Bize Neler Anlatıyor?

 • Avuç ayasındaki çizgiler 2 kısma ayrılır.
 • Her insanın elinde kalp, baş ve hayat çizgisi bulunur.
 • Diğer yardımcı çizgiler ise kader çizgisi, evlilik çizgisi, yolculuk çizgisi ve şöhret çizgisidir. Tüm bu çizgilerin el falına bakan yorumcu için önemi vardır.
 • Elin şekli ve yapısı da çizgiler kadar önemlidir. Parmak uçları dış dünyaya olan bakış açısını, parmaklar hayatı ve bölümlerini, başparmak yetenekleri, avuç içi ise fiziksel ve psikolojik yapı hakkında ipucu verir.
 • İnce elleri olan kişiler tutkulu insanlara göre daha spiritüel veya entellektüel bir enerjiye sahiptir. Gayret göstermezler, serinkanlı ve çekingen insanlardır. Avucun alt kısmının fazla gelişmemiş olması ve başparmak üçgeninin birleşmesi bu kişinin insanlara kolayca açılamadığını gösteriyor.
 • Dolgun ve esnek el enerji ve kuvvet göstergesidir. Bu tip elleri olan kişiler duygusal olarak dengeli, sıcak ve şehvetlidir. Fiziksel zevke düşkünlük göze çarpar ve tutku ile cinsel içgüdüleri güçlüdür. Bu elin uzun, esnek ve sivri uçlu başparmağı elin sahibinin yumuşak başlı, akıllı ve enerjisini yaratıcı işlere kanalize edebilecek şekilde kontrollü olduğunu gösterir.
 • Uzun parmaklı kişiler ayrıntılarla dahiyane bir şekilde baş eder. Dikkatli ve itinalı oldukları için en uygun meslek titizlik veya analetik zihin gerektiren işlerdir. Özellikle dikkat ve göz-el işbirliği gerektiren görevlerde başarılı olurlar. Ancak yavaş hareket ederler.
 • Kısa parmaklar bilgiyi hızlı bir şekilde kullanmanın işaretidir. Parmağın sahibi ilham veren düşünceleriyle görevinin taslağını geniş açıdan görebilir. Bu kişiler mükemmel planlar yaparlar ancak sabırsız olduklarından hedeflerine ulaşırken kısa yolları tercih ederler.
 • Belirgin eklem analiz yeteneğini gösterir. Parmaklarındaki eklemleri belirgin olan kişiler olayların ayrıntılarını ortaya çıkarma ve bilgi edinme konularında yeteneklidir. Sorun çözmede başarılı olan bu kişiler genellikle mantık gerektiren işlerde çalışırlar. Uygun meslekler bilim, araştırma, filozofi, tartışma gibi mantık gerektiren işler.
 • Parmak kemikleri yumuşak olanlar bilgiyi sezgi yoluyla özümser. Sorunlara mantık yoluyla değil içgüdüleriyle yaklaşırlar. Bu tipler için takdir edileceği işler uygundur. İnsanlarla uyum içinde çalışırlar ve yaratıcı işlere meyillidirler.
 • Dört Tip El Şekli: Toprak, Hava, Ateş, Su
 • Elin şeklini belirlemeyi öğrenerek hangi kategoriye dahil olduğuna karar vermek el falı sanatının en önemli görevlerinden biridir. Elin şekli bireyin karakterinin temelini belirler ve kişilik profilinin birinci basamağını oluşturur. Bütün eller avucun üçgen ya da kare olmasına ve parmakların uzunluğu ile kısalığına göre dört kategoriden birine girer. Toprak, Hava, Ateş ve Su olarak sınıflandırılan bu kategorilerin her biri grup içinde yer alan kişilerin ortak özelliklerini tanımlar.
 • TOPRAK ELİ
Açıklama: toprak.jpg
 • Dürüstlük ve sağduyularıyla tanınan Toprak eli insanları ciddi kişiler olarak algılanırlar. Fazla romantik değildirler ya da duygularını sözle ifade etmezler ama sadakatlerine ve desteklerine güvenebilirsiniz.

Toprak kategorisindeki kişilerin avuçları kare şeklindedir ve parmakları kısadır. Pratik olarak da tanımlanabilen bu elin insanları hayata karşı dengeli ve anlamlı yaklaşan, sağlam ve hassas kişilerdir. Çok çalışmaktan korkmayan Toprak kategorisine dahil kişiler herhangi bir işle karşılaştıkları zaman kolları ilk sıvayan ve yorulmadan çalışan bireylerdir. Bu insanlar geleneklere bağlıdır ve törelere aşıktır. Bir arkadaş ve aşık olarak bağımlı ve duygusal olarak kararlı kişilerdir.

İlgili Makaleler

FOTOĞRAFÇI ELİ: Pratik insanı tarif eden toprak eli genellikle yaratıcı kişilerde bulunur. Sanatçılarla müzisyenler ve yaratıcılıklarını el becerileriyle ifade eden kişilerin elleri genellikle toprak kategorisindedir.

PARMAKLAR: Toprak elinin özelliği olan kısa parmaklar keskin bir anlayış ve ilham yeteneğini, ayrıca sabırsızlık eğilimini gösterir.

AVUÇ İÇİ ÇİZGİLERİ: Toprak elinin avuç içi çizgileri az olmakla birlikte derindir. Özellikle kafa çizgisi çoğunlukla muntazamdır.

DOĞA AŞIĞI EL: Toprak eline sahip kişiler içerde olmaktan nefret eder. Bu kişiler temiz havadan ve açık alandan hoşlanır. Şehirden ziyade kır evini tercih eden toprak eli insanı toprağa yakın olmaktan hoşlanır ve doğayla uyum içindedir.

STEVEN SPIELBERG: Steven Spielberg’ün toprak kategorisinde yer alan elleri hem işine olan sistemli yaklaşımının hem de tükenmez enerjisinin kaynağını gösteriyor. Bu faktörler Spielberg’ün dahiyane ilhamıyla birleştiğinde, onun mesleğinde ustalaşmasını sağlıyor.

 • HAVA ELİ
Açıklama: hava.jpg
 • Zeki ve espirili olan Hava eli insanının çevresi bir çok arkadaşla doludur ama o yakın arkadaş konusunda oldukça seçicidir. Bu kişiler duygusal olarak sabit olmakla birlikte soğuk ve yabancı görünebilirler. Sadakatsizlik bir sorun olabilir.

Hava eli de toprak eli gibi kare bir avuca sahiptir, ancak her iki eli birbirinden ayıran fark hava elinin gözle görülür derecedeki uzun parmaklarıdır. Hava eli kategorisine giren kişiler çok aktif bir zihine sahiptir. Zihinleri keskin ve sürekli soru sormaya meyillidir ve yerlerinde duramazlar. Sıkıntılı ruh hali ve her an hissedilen entellektüel dürtü ihtiyacı Hava kategorisindeki kişilerin tekrar eden, monoton rutinlerden hoşlanmadığını ve daima çeşitlilik ile değişime hasret olduğunu gösterir.

YAZAR ELİ: Hava insanı için iletişim çok önemlidir, ayrıca bu gruba dahil olan pek çok kişi vokal ya da edebî becerilere sahiptir. Hava eline sahip kişilerin lisana karşı kabiliyeti vardır ve genellikle medyada çalışırlar. Yazarlık, gazetecilik, çeviri ve yayıncılık Hava ellerinin ağırlıklı olarak yer aldığı meslek gruplarıdır.

PARMAKLAR: Hava eli insanının avucu kare şeklinde olmasına rağmen Havanın özelliği olan uzun ve esnek parmaklar elin daha uzun ve narin görünmesini sağlar. Parmakların uçları hafifçe yuvarlanmış ya da konik şeklindedir.

AVUÇ İÇİ ÇİZGİLERİ: Tipik bir Hava avucunun çizgileri açıktır ve kolayca ayırt edilebilir. Görünüşte çizgiler Toprak elinden daha ince olmasına rağmen avucun genel görüntüsü sert ve dayanıklıdır.

DEĞİŞİM ELİ: Hava eli insanı her çeşit makina parçası ve teknolojik oyuncakla oynamaktan keyif alır. Bu kişiler genellikle en son teknolojiden haberdar olan bilgisayar kurdu kimselerdir.

CLİNT EASWOOD: Clint Easwood’un ekrana yansıyan duygusal olarak kontrollü adam rolleri Hava elinin genel görüntüsünü yansıtır. Siyasete atılması ve halka hitap etme şekli de tipik özelliklerini gösterir.

 • ATEŞ ELİ
Açıklama: ates.jpg
 • Ateş eli olan kişiler elemle sevinç arasında gezinir dururlar. Sıcak ve ilgili arkadaşlar olmalarına rağmen onay ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Kolayca aşık olurlar ve çabuk sıkılırlar ama bir kez yerleşik düzen kurduktan sonra daimi ve ateşli aşık olurlar.

Ateş elinin özelliği uzun bir avuca rağmen kısa parmaklara sahip olmasıdır. Böyle bir el şekline sahip olan kişiler canlı, dinamik, hevesli ve mutlu bir yapıya sahiptirler. Sessiz bir hayata tahammül edemezler. Mücadele ve heyecan içinde, hayatlarını her iki ucu yanmakta olan bir mum gibi hızlı yaşarlar. Güçlü, pozitif ve karizmatik olan bu tipler üzerlerine aldıkları her işi heves ve coşkuyla yaparlar. Ateş eline sahip olan kişiler doğal olarak içinde bulundukları bütün gruplara liderlik ederler.

ATLET ELİ: Tehlike ve heyecan ihtiyacı duyan Ateş eline sahip kişiler fiziksel olarak aktif ve sürekli hareket halindedir. Canlılık açısından oldukça zengin olan bu kişilerin çoğu enerjisini spora kanalize ederek rekor kıran sonuçlara ulaşır. Çünkü onlar sınırlarını zorlayan, kazalara ve yaralanmalara karşı hassas kişilerdir.

PARMAKLAR: Ateş elinin parmakları avuçtan daha kısadır ve parmak uçları genellikle kaşık biçiminde veya geniştir.

AVUÇ İÇİ ÇİZGİLERİ: Ateş elinin çizgileri ayırt edilebilen, güçlü çizgilerdir. Avuç içi ise aşırı olmamakla birlikte kalabalık bir görüntü verir.

DIŞA DÖNÜK EL: Göz kamaştıran sahne ışıkları altında dünyanın en mutlu kişisi olan Ateş eli dışa dönük bir üstünlüğe sahiptir. Bu kişiler neşeli bir yapıya sahiptir ve sınırsız yaşama arzularını kolayca insanlara bulaştırırlar. Dışa dönük ve eğlenceyi seven bu kişiler davetlerin vazgeçilmez dinamizmi ve ruhudurlar.

LIZA MINELLI:Ateş eli sahipleri hareketli ruh halleriyle manyetik kişiliklerini, bu sayfaya örnek seçilen Liza Minelli gibi genellikle şov dünyasında gösterirler. Ancak Ateş eli sahipleri fazla erken yanmamaya dikkat etmelidir.

 • SU ELİ
Açıklama: su.jpg
 • İlgili ve şefkatli fakat aynı zamanda hassas ve romantik olan Su eli insanları ilişkileri konusunda idealisttirler. Kolayca etki altında kalabilirler ve kırılganlıkları yüzünden kaba insanlar tarafından sömürülebilirler.

Uzun bir avuca eşlik eden uzun parmaklar Su elinin en büyük özelliğidir. Hassasiyet bu grubun damgasıdır. Bu nazik ve yaratıcı kişiler aramızda yaşayan şair, ressam, müzisyen ve hayalperestlerdir. Sanat ve müzik dünyası Su eli sahipleriyle doludur. Bu tip elleri olanlar genellikle çok kültürlü, zarif, ince zevkleri olan, aynı zamanda bulutların üstünde yaşama eğilimi gösteren kişilerdir.

MÜNECCİM ELİ: Dört kategoriden Su eli kategorisine düşen kişiler fazla maddeci değildir. Ayrıca saf mantık yerine sezgi ve duygularıyla çalışma eğilimindedir. Bilinç altlarıyla yakın ilişkiye geçenler psişik güce sahip olabilirler. Çoğu su eli sahibi psikoloji ve spiritüel konulara ilgi duyar.

PARMAKLAR: Su elinin uzun, ince parmakları vardır ve parmak uçları genellikle konik biçiminde, bazen de keskin ve dikkat çekecek kadar sivridir. Uzun parmaklar sabırı ve her ayrıntıyı gören gözleri işaret eder.

AVUÇ İÇİ ÇİZGİLERİ:Su elinin özelliği, avuç içinin örümcek gibi çok ince hatlarla kaplı olmasıdır – bu, duygusal doğalarının onlara bıraktığı bir mirastır.

HASSAS EL:Kırılgan ve fazlaca duygusal olan Su eli bireyleri modern yaşamın zorluklarıyla baş etmekte zorlanır. Daha yavaş bir tempo onlar için daha uygun olduğundan rekabet edilen ortamlardan hoşlanmazlar ve sakin bir çevrede daha verimli olurlar. Yumuşak başlı ve olaylardan kolayca etkilenen bu kişiler kendi başlarına karar veremezler.

DIANA, GALLER PRENSESİ: Uzun, nazik görünümlü Su eli nezaket ve stil yansıtır. Bu gruptaki kişiler her zaman şık giyinir, ayrıca çoğu kozmetik ya da moda sanayinde ya manken ya da tasarımcı olarak yer alır. Prenses Diana’nın klasik güzelliği ve ince davranışları Su elinin bütün özelliklerini temsil etmekte.

 • Meslek seçimi konusunda

Ofis dışında yapılan ve endüstriyle ilgili işler Toprak eli sahipleri için en uygun mesleklerdir. Hayal gücünden yoksun olsalar bile bu kişiler ellerini kullanmakta ustadırlar. Değişimden nefret ederler, iş güvencesine ihtiyaç duyarlar.

Hava eli olan insanlar güçlü iletişimcidir ve eğitim, medya, satış, seyahat endüstrisi ve politikada çalışmayı tercih ederler. Makina, bilgisayar, elektronik ve tüm diğer modern aletlerin kurdudur.

Lİder ve organizatörlerin eli olan Ateş eli sahipleri olayları denetlemekten hoşlanırlar. Sosyal olan bu kişiler eğlence ve sanat dünyasına yönelirler. Mücadele ve macera için tutuşur, stresli durumlarda dahi rahatlıkla çalışabilirler.

Su eli sahipleri iki farklı alanda çalışabilir: ciddi meslekler ya da sanat. Mükemmel bir terapist olabilirler ancak ressam, şair ve tasarımcı olmak da onları mutlu eder.

 • Sağlık konusunda

Endişe ve aşırı hoşgörüye bağlı olarak bağırsak ve mide sorunlarına meyilli olan Toprak eli sahipleri stres ile fazla kilodan sakınmalıdır. Muntazam egzersiz ve bol temiz hava sağlıklarını korumalarına yardım edecektir.

Hava eli sahiplerinin tipik hastalıkları tansiyon gerginliği ve solunum sorunlarıdır. Aşırı hareketli zihinleri yüzünden sürekli sinir sistemi sorunları ile buna bağlı yorgunluklar yaşarlar. Zihinsel gevşeme için zaman ayırmaları gerekir.

Dinamik bir yapıya sahip olan Ateş eli insanı kalp hastalıklarına meyillidir. Aceleci ve düşünmeden harekete geçmeleri yüzünden kaza ve yaralanmalar olabilir. Ateş eli sahipleri daha ağır hareket etmeyi öğrenmek zorundadır yoksa kendi kendilerine zarar verebilirler.

Bu grupta yer alan kişiler nazik sinir sistemleri yüzünden psikolojik sorunlar yaşar. Alerji ve romatizma da bu grubun yaygın hastalıklarındandır. Su eli sahibi uyuşturucu ve alkol bağımlılığından sakınmalıdır.

 • Para ve Şans konusunda

Toprak eli sahipleri çok çalışarak ve yavaş para kazanır. İhtiyatlı ve akıllı davranan bu kişiler yeteri kadar para biriktirene kadar düzenli olarak bir köşeye para koyar.

Hava eli insanlarının ticari sezgileri kuvvetlidir, ayrıca bu kişiler genellikle ekonomik pazar ile yatırımlar hakkında bilgi sahibidir. Hava eli sahibi parasını memnuniyetle çeşitli yatırımlar yaparak değerlendirir.

Sezgi ya da şans sayesinde parayı kendine çeken Ateş eli sahibinin ekonomik durumu sallantılıdır. Bütün yumurtalarını aynı sepette toplamaktan hoşlanmayan bu kişi sermayesini geniş çapta yatırımlarla değerlendirir.

Su eli sahipleri maddiyatçı, iş kafalı ya da ekonomi bilgisi olan kişiler değildir. Onlar banka hesapları yerine ruhlarını zenginleştirmeyi tercih ederler. Bununla birlikte yaratıcı yetenekleri sayesinde gerçekten zengin olabilirler.

Pekiiii, Elimizdeki Çizgiler Bize Neler Söylüyor?

Açıklama: https://www.astroenerji.com/wp-content/uploads/el-cizgileri1.jpg

1: Kalp Çizgisi:

 • Kalp çizgisi duygularınızı ve aşkla ilgili olayları yönetir.
 • Genelde derin kalp çizgisi, daha fazla sadakat ve aşka, sevgiye olan düşkünlüğünüzü gösterir.
 • Kalp çizgisi işaret parmağı altından başlıyorsa, aşk hayatı normal ve tatmin edici demektir.  Eğer orta parmak altından başlıyorsa, aşk hayatı bencil ve maddiyata dayalı demektir. Eğer iki parmak arasından başlıyorsa, aşkın gerçek anlamının ve sorumluluklarının ihmal edildiği ve aşka gereken önemi vermediğiniz anlamına gelir.
 • Kalp çizgisi avucun içini kaplıyorsa, statüleri kendi etrafında yükselen insanlara bakma eğilimi anlamına gelir.
 • Kalp çizgisi uzun ve sonlarında eğrilere sahip olan insanlar, romantik bir doğaya sahiptirler ve ilişkilerinde her türlü aksiyona açıktırlar. Ne pahasına olursa olsun aşklarının peşinden koşarlar.
 • Çok fazla uzun kalp çizgisine sahip insanlar, çok hassas olurlar ve bitkisel gıdalardan dolayı mide ve bağırsaklarında sinirsel bozukluklar yaşayabilirler. Kırık ya da net olmayan kalp çizgisi, solunum sisteminde sorun olabileceği anlamına gelir.
 • Bu çizgi üzerindeki özel işaretler yaşamınızdaki önemli olayları belirtir. Olayları daha iyi incelemek için bu çizgiyi 3 parçaya ayırmak bize çok yardımcı olacaktır. Gençliği olgunluk çağınızı yaşlılığınızı gösterir.
 • Kısa bir çizgi aşka karşı fazla ilgili olmadığınız manasına gelir. Eğer bu çizgi kısa güçlü ve derinse daha durgun bir kişiliğin göstergesidir.
 • Dalgalı, zincirli ya da kesik bir kalp çizgisi çok fazla aşk ilişkisini gösterir ancak bir ciddiyet söz konusu değildir.
 • Bu çizgideki bir yıldız evliliğinizde çok mutlu olacağınızın göstergesidir.
 • Çizgide olabilecek bir daire depresyona işarettir.
 • Duygusal kayıp kırık bir çizgiyle sembolize edilmiştir. Bu tür kayıplar bir ilişkinin ölümle sonuçlanması gibi şeyler olabilir.
 • Aşkta mutluluk yukarı doğru çizgilerin bir sonucudur. Aşağı doğru çizgiler düş kırıklıklarını sembolize eder.
 • Sevdiğiniz birinden korunma isteği çift çizgiyle işaret edilmiştir.

2: Baş Çizgisi (Akıl Çizgisi):

 • Baş çizgisi inançlarınızı, düşüncelerinizi ve zihninizi kontrol eder.
 • Herkes baş çizgisine sahiptir.
 • Genellikle yaşam çizgisi ile birlikte başlar ya da ondan biraz daha yüksekte olur. Avucu, ortasından ikiye ayırır. 
 • Baş çizgisinin derinliği, hafızanın kapasitesini gösterir. Ne kadar derin ise hafıza o kadar iyidir.
 • Bu çizginin düzgünlüğü, düşüncelerinizin gerçekliği hakkında bilgi verir. Daha düz bir çizgi daha gerçekçi düşünce anlamına gelir.
 • Baş çizgisinin uzunluğu, ilgi alanlarınızın çeşitliliği ile ilgilidir. Ne kadar uzun ise o kadar ilgi alanlarınız çeşitli demektir. Ayrıca bu, hayatınızda kalabalıkların, birçok şehrin ve insanın olacağı anlamına gelir. Yalnızlık size göre değildir.
 • Akıl çizgisi tıpkı bir tepenin etrafını çeviriyormuş gibi yuvarlak bir şekil alarak avucun öbür tarafına doğru iniyorsa, bellek çok kuvvetli ve hassasiyet aşırı bir şekil almış demektir. Bu tip insanlarda melankoli görülebilir.
 • Aksine akıl çizgisi küçük parmağa doğru kıvrılıyorsa, bu öfkeli bir karaktere alamet olabilir.
 • Çift çizgili insanlar, süper zeka potansiyeline sahiptirler.
 • Baş çizgisindeki kırılmalar düşünce kalıplarınızı değiştirmeniz anlamına gelir. Bazen sinir krizleri de geçirebilirsiniz.
 • Baş çizgisindeki çapraz çizgiler, hayatınızda kritik kararlar, hayatınızın o döneminde keskin değişiklikleri ve bakış açınızın değişmesini sembolize eder.
 • Son derece düz baş çizgisi, çok kolay baş ağrısı çekebileceğiniz anlamına gelir.
 • Son derece uzun baş çizgisi, sinirsel zayıflık anlamına gelir. 
 • Baş çizgisinin sonunda üç adet çizgi varsa, çocuklukta geç konuşma anlamına gelir.
 • Baş çizgisi kırılmış ise kardiyovasküler hastalık olabilir.
 • Bir insanın avucunda yalnız akıl çizgisi mevcut olup kalp çizgisi yoksa, bu, daima büyük bir egoizme, cimriliğe, merhametsizliğe, kendi menfaatleri uğruna başkalarının menfaatini derhal çiğneyebilecek bir karaktere işarettir.
 • Akıl çizgisinden ayrılan çizgilerde daima istikamete dikkat etmek gerekir. Yukarıya doğru giden çizgiler daima yükselmek arzusuna yorumlanır. Aşağı doğru inen çizgiler ise hayal kırıklığına ve enerjiye ihtiyaç görülecek anların baş gösterebileceğine yorumlanır.
 • Akıl çizgisinden ayrılan bir çizgi kalp çizgisine ulaşırsa, bu, sevginin çoğu zaman bütün düşüncelere tesir ettiğine ve genellikle sevginin etkisi altında hareket edildiğine işarettir. Bu tip insanlar daima hislerinin tesiri altında kalırlar.
 • Akıl çizgisinin üzerinde ada seklinde küçük yuvarlak bir şekil görülüyorsa, bu, zihni kabiliyetlerin ada şeklindeki çizginin görüldüğü yaşta herhangi bir olay yüzünden azalacağını ve bu insanın dengesini kaybedeceğine işarettir.

3: Yaşam Çizgisi:

 • Yaşam çizgisi elinizdeki en önemli çizgidir ve herkeste bulunur.
 • Sağlığınızı ve canlılığınızı temsil eder.
 • Bazıları, uzun yaşam çizgisi olan insanların daha uzun yaşayacağını söylese de bu doğru değildir. İstatistiklere göre yaşam çizgisi kısa olduğu halde 80 yıldan fazla yaşayan birçok insan vardır. Yani yaşam çizgisi; yaşamınızın süresini değil, kalitesini temsil eder.
 • Derin yaşam çizgisi genellikle dışarıda olmayı seven insanları temsil eder, sosyalleşmeyi seviyorsunuz demektir, derin olmadığı durumda ise daha içe kapanık bir karakter söz konusudur.
 • Sığ yaşam çizgisi ise eğlenmekten hoşlanmayan ve bu konuda zorluk yaşayan insanlarda görülür.
 • Hayat çizgisi sol elde kırık, fakat sağ elde düzgün ise bu, o insan büyük ve tehlikeli bir hastalığa rağmen sağlığına kavuşacak demektir. Hayat çizgisi her iki elde de kırık ise, bu ölüme işarettir.
 • Güçlü ve kesintisiz bir yaşam çizgisi ideal olandır. Böyle çizgiye sahip insanların enerjileri ve tutkuları, hayatlarına etkili olarak dağılmıştır.
 • Hayat çizgisi bir zincir şeklinde ise, ya da küçük küçük parçalardan ibaret ise bu, bünyenin nazik olduğuna işarettir.
 • Bazı durumlarda çizginin başlangıcında zincirleme olmaz. Böyle insanlar bağımsız olurlar. Çok fazla zincirleme olanlar ise başkalarına bağımlı insanlardır.
 • Sığ başlangıç ise bebeklikteki bir hastalığın işaretidir.
 • Yaşam çizgisi ile baş çizgisi birlikte başlayabilir. Bu tür yaşam çizgisi olan insanlar, diğerleri tarafından kolayca etkilenirler. Genelde kötümserdirler ve ülkelerine, arkadaşlarına son derece bağlıdırlar. Ayrıca bu, sizin aidiyetlik duygunuzun gelişmiş, vefalı bir insan olduğunuzu gösterir. Bir şeye körü körüne inanma, inat, eskiye olan özlem sizde belirgindir. Böyle insanlar, çok iyi yardımcı olurlar. Liderlerine son derece sadıktırlar.
 • Aksi durumda, birey olarak toplumun içinde olduğundan daha mutlu olan, kendi özgürlüğüne düşkün birisiniz demektir.
 • Bu çizgiler birlikte başlamasalar bile bazı bölgelerde küçük küçük birleşmeler olabilir. Bu birleşmeler ne kadar az olursa o kadar bağımsızlık ve liderlik anlamına gelir.
 • Çok yukarıda başlayan bir yaşam çizgisine sahip olan insanlar, kendilerine çok fazla güvenirler. Ancak yaptıkları yanlışlıkların sorumluluklarını kabul etmezler.
 • Daha aşağıda başlayan insanlar ise kolay anlaşılan insanlardır.  Çok nadiren birbirine paralel iki yaşam çizgisi olabilir. Böyle insanlar hiç sorun yaşamadan farklı iki hayat yaşarlar.
 • Yaşam çizgisi ender görülmez. Herhangi bir insanın avucunda yaşam çizgisi çok belirsiz ise, bu, her an ölüm tehlikesine işaret olabilir.
 • Fakat baş parmak gayet kuvvetli ve baş çizgisi de çok derin ve bariz ise, yaşam çizgisi zayıf da olsa ömrü uzun olacaktır.
 • Bir insanın yaşam çizgisine bakarak kaç yaşında öleceğini tahmin etmek zordur. Zira kuvvetli bir irade, çok güçlü bir bellek genellikle ölüm tehlikesi olsa dahi hayatın uzamasına olanak verir.
 • Bazı insanların elinde yaşam çizgisini “kader çizgisi” ismi verilen Satürn çizgisinden (Zuhal çizgisi) ayırmaya imkan yoktur. Yahut yaşam çizgisi Merih çizgisiyle birleşmiş bir halde görülür. Onları birbirinden ayırmak zor olur. Fakat şunu bilmek gerekir ki; yaşam çizgisi Venüs tepesinin etrafında olmalıdır, üzerinde olmamalıdır.
 • Baş parmağın altındaki Venüs tepesi (Zühre tepesi) çok geniş ve bariz ise, bu, daima kuvvetli bir ihtirasa ve kuvvetli bir bünyeye işarettir. Bu gibi insanların çok ateşli bir kişiliği vardır.
 • Bebeğinizin yaşam çizgisi çok kısa ise anne karnında iyi beslenememiş demektir. Bu durumda bebeğinizin eline masaj yaparak yaşam çizgisini geliştirebilirsiniz.
 • Eğer yaşam çizginiz kırılmış ise ve yanında yardımcı bir çizgi varsa endişe etmenize gerek yoktur. Ama yardımcı çizginiz yok ise bir check-up yaptırmanız gerekir.
 • Hayat çizgisinde ada biçiminde birtakım yuvarlak çizgiler de hastalığa işarettir. Bu yuvarlak şekillerden sonra hayat çizgisi düz olarak devam ediyorsa, bu, hastalığın atlatılacağına işarettir.
 • Hayat çizgisinin üzerinde yıldız daima ani ölüm, ya da maddi ya da manevi herhangi bir darbe anlamı taşıyabilir.
 •  Hayat çizgisi üzerinde bir kare şekli daima bir ‘tamir’ işaretidir. Böyle bir şekil daima bir kaybın ya da bir felaketin ‘tamir’ edileceğine işarettir.
 • Kesik hatlar, zincir şekilleri, merdiven şekli daima bir hastalığın ya da herhangi bir rahatsızlığın habercisidir.

4: Kader Çizgisi:

 • Kader çizgisi herkeste olmayabilir. Kariyerinizle ilgili ve kontrol edilemeyen durumlarda verdiğiniz reaksiyonları gösterir.
 • Eğer çizgide çok fazla kırıklar varsa ya da doğrultusunda değişiklikler varsa, kontrol edilemeyen olaylar karşısında hayatta birçok değişiklik yapmaya meyilli olma anlamına gelir.
 • Kader çizgisinin yaşam çizgisi ile başlaması durumu, kendi işini kendi gören kişileri işaret eder. Sıklıkla hayatın ne getireceğini önceden bilme anlamına gelir.
 • Eğer kader çizgisi net bir şekilde başlayıp bilekte yaşam çizgisi ile birleşiyorsa, ilgi alanlarından ve zevklerden vazgeçilmesi anlamına gelir. Yaşam çizgisinden ayrıldığı zaman hayatın kontrolü tekrar ele geçmiş demektir.
 • Başparmağın merkezinden başlayıp yaşam çizgisinin içinde biten bir kader çizgisi, yakın bir arkadaşın ya da aile ferdinin desteğini gösterir.
 • Bu çizgi avucun ortasında başlıyorsa, yaşamınız kamu için faydalı bir şeyler yaparken yön bulacak demektir. Bir politikacı veya komedyen olma arasında seçim yapmak gerekebilir.
 • Eğer kader çizgisi, baş çizgisinde bir kırılmaya sahipse ve devam ediyorsa, orta yaşlarda başarılı bir şekilde iş değişikliği olacağı anlamına gelir.
 • Çok derin bir kader çizgisi, antrenman eksikliğini ve solunum sisteminin zayıflığını gösterir. Solunum sistemini güçlendirmek için daha derin nefesler alınmalıdır.
 • Eğer kader çizginiz dümdüz değilse, çabuk sinirlenen, kontrolünü kaybeden birisiniz demektir.
 • Aynı zamanda kader çizginizin akıl çizgisiyle kesiştiği noktalar varsa bu da iş hayatınızda birçok kez değişimi arayacağınızın gösterir. 

5: Evlilik Çizgisi:

 • Küçük parmağın altındaki çizgiler evlilik çizgileridir.
 • Silik çizgiler romantizm, kalın çizgiler ise evlilik anlamına gelir.
 • Çizgiler ne kadar alçak ise evlilik de o kadar geç olacak demektir.
 • Buradaki kuvvetli çizgilerin sayısı, yapılacak evlilik sayısını gösterir.
 •  Evlilik çizgisini kesmeyen ama birleşen çizgiler, doğacak çocuk sayısını gösterir.
 • Evlilik çizgilerinin başlangıcında çatal varsa, uzun süren nişan dönemi anlamına gelir.
 • Evlilik çizgilerinin sonunda çatal varsa, boşanma olacak demektir.
 • Eğer evlilik çizgisi kırılıp sonradan üst üste gelirse, boşandıktan sonra tekrar birleşme olacak anlamına gelir.
 • Çizgiler ne kadar parmağa yakındaysa o kadar erken evlenilecek demektir. 

6: Yolculuk Çizgisi:

 • Yolculuk çizgisi hayatınızda derin etki bırakan yolculukları gösteren en büyük işaretçidir.

7: Şöhret Çizgisi:

 • Şöhret çizgisi, kader çizgisine takviye olur. Bazen bu çizgi olmayabilir. Bu durumda bu çizgi avucun başka kısımlarında aranmalıdır.
 • Şöhret çizgisi başarının sosyal ödüllerini etkiler.
 • Bu çizgiye sahip olmayanlar yine de başarılı olabilirler ancak bu başarı insanların beğenisini kazanamayabilir. (Eski Çin Belgelerine ve araştırmalara göre, bu çizginin kişinin şöhretinden çok sağlığına etki ettiği bilinmektedir.)
 • Bu çizgi herkeste görülmeyebilir. Kader çizgisiyle beraber okunması gereken bir çizgidir. Sosyal yaşantınızı, insanların sizin hakkında düşündüklerini ve kalabalıklar arasından sıyrılıp sıyrılamayacağınızı gösteren çizgidir.

El Falı Sözlüğü

 • Ada: Bu, bir çizgideki dairesel veya oval bir bölgedir. Tek olarak veya dizi halindeki ada, insanın eninde sonunda atlatacağı bir takım bunalımların göstergesidir.
 • Aile Çizgileri: Aile çizgileri yaşam çizgisinin içerisinde kıvrılan çizgilerin üçüncü serisidir. Aile çizgileri, er ya da geç aile etkisini gösterir ve de çoğunlukla Venüs Tepesi’nden ayanın geri kalan kısmına yayılma gösteren etki çizgileri bu aile çizgileriyle birleşir ki bu ise ailenin kişi üzerindeki büyük seviyede olan etkisini gösterir.
 • Akıl Çizgisi: Akıl çizgisi elin üç ana çizgisinden biri ve iki temel yatay çizgiden aşağıda bulunanıdır. Akıl çizgisi kişi üzerinde fiziksel beyinle olduğu kadar zekasal gelişimle de alakalıdır. Güçlülüğü, derinliği ve de yönü kadar uzunluğu da bu çizgi sahibinin zihinsel kapasitesini göstermektedir.
 • Apollo Parmağı: Güneş Tanrısı Apollo, sanatkarlık, canlılık ve sağlıkla oldukça yakından alakadardı. O, erkek güzelliğinin sembolüdür. İyi şekillenmiş bir Apollo parmağıyla beraber iyi gelişmiş ve özellikle üçgenli veya yıldızlı bir Apollo Tepesi, egosu duygularını yöneten, yaşamın şekilsel yönünden, ruhsal durumundan ve fiziksel deneyimden çok sanat veya meslek kanalıyla anlatan birini göstermektedir.
 • Aşınmış ( Zayıf ) Çizgi: Bir çizgi kötü şekilde kırıldığında aşınmış olarak ele alınmaktadır. Bu, çoğu zaman için çizgi tarafından yönetilen konulardaki düzensizliğin veya bozukluğun göstergesidir.
 • Ay: Ay, duygusal hayat ve çocuklar, kadınlar, hane, düşünsel güç, altıncı his, çeşitlilik, bilinçaltı ile yakından alakalıdır. Bu el falında Ay Tepesi elin aşağı kısmına uzanır, ün çizgisi buradan doğar. Ara sıra altıncı his çizgisiyle beraberdir. Bazen akıl veya kalp çizgisi bu tepenin içerisine doğru kıvrılır. Bundan dolayı yolculuk çizgileri oradan çıkar. Eski ismi olan Ay’dan sonra luna olarak da adlandırılır.
 • Aya: Aya, başparmağı da kapsayan parmaklar ile bilek arasında bulunan elin iç kısmıdır. Ayanın uzunluğu, parmakların uzunluklarını belirleme konusunda bir ölçü olarak kullanılır. Ayanın ana atardamarı, elin Venüs Tepesi’nin altından geçer.
 • Ayrılıklar: Parmaklar arasında bulunan boşluk, parmakların birbirine yapışıklıkları veya eğilimi gibi önemlidir. Boşluk, yaşama giren dünyayı, deneğin ruhunu göstermektedir. Parmakların arasında bulunan boşlukların araştırılması pek çok açıdan parmakların kendileri kadar önemlidir.
 • Başparmak: Başparmak, özellikle üst parçası irade gücüyle alakalıdır, Güneş Tepesi altında uzandığından dolayı Güneş tarafından yönetildiği düşünülmektedir, bireyselliği simgeler. Oldukça uzun ve normal sertlikte olan başparmak, katı bir kişilik ve sorumluluk sahibi bir egonun en iyi göstergelerindendir.
 • Başparmağın Duruşu: Bu, başparmağın ayayla yaptığı açıdır; esnekliği ve ayanın kenar kısmında yüksek yada alçak duruşu ile alakalıdır. Doğru orantılı bir başparmak gibi iyi bir duruş sergilemesi de zengin bir karakterin göstergesidir.
 • Başparmak Zinciri: Başparmağın orta ek olan yerinin karşı tarafında, parmağın ayayla birleştiği yeri kaplayan zincirli çizgi inat sahibi, irade gücü kuvvetli bir karakteri gösterir.
 • Biçim: Elin şeklinin, kişiliğin birinci derecede değerli olan ipuçlarından biri olduğu varsayılmaktadır. Tam olarak yedi tür el biçimi vardır. Sivri uçlu biçimde,konik biçimde, kare biçimde, kürek biçiminde (ıspatula), karışık el biçimindedirler. Parmakların, tırnakların şekli genel olarak elin şekline uyar. Başparmağın şekliyse özellikle kişilikle alakalıdır.
 • Bilek Çizgileri: Bunlar, ayanın dibinde bileği çevreleyen çizgilerdir. Özellikle kesik değiller ise kişinin şanslı olduğu varsayılmaktadır. Bilek çizgileri sayısının fazla olması şansın çokluğunun göstergesidir. Bazen yaşamın uzunluğunun ölçüsü olarak da kullanılırlar. Bir bilek çizgisi tam olarak yirmi beş yıla eşittir. Üst bilek çizgisi bir noktada ayanın ortasına doğru yükselirse bu bir mirası veya kişinin sağlık konusunda kendi kendisinin düşmanı olduğunun göstergesidir.
 • Birleşme: Birleşme çizgileri, evlilik veya sevgi çizgileri olarak da isimlendirilir. Küçük parmağın altında ayanın dış kısmında görünürler, Merkür Tepesi’nin üstüne doğru çıkarlar.
 • Budaklı Eller: Budaklı ek yerlerine sahip olan eller, bir düşünürün, filozofun elleri olarak ele alınır iken, düz ek yerlerine sahip elli bir kişi ise daha duygusal, sağduyusu az birisidir. Ve ek yerlerinin budaklığı her parmakta ayrı biçimde ele alınmalıdır; nedeni ise düz, budaklı ek yerleri aynı parmakta görünebilir.
 • Büyüklük: Elin büyük olması ayanın, başparmağın, parmak parçalarının, tırnakların, el açıldığında başparmakla işaret parmağı arasında kalan cömertlik açısının, dörtgenin, üçgenin büyüklüğü kişiliği ve yaşamı değerlendirmede mühimdir.
 • Büyük Üçgen: Ayanın ortasında, Mars ovasında, akıl,mantık, yaşam, ve ana hat olarak da sağlık çizgisi tarafından bir üçgen oluşturulur. Bu üçgenin geniş olması şansın çok olduğunu göstermektedir.İşte bu bölge şanslı üçgen olarak da isimlendirilir.  arasında bulunan boşluk, parmakların birbirine yapışıklıkları veya eğilimi gibi önemlidir. Boşluk, yaşama giren dünyayı, deneğin ruhunu göstermektedir. Parmakların arasında bulunan boşlukların araştırılması pek çok açıdan parmakların kendileri kadar önemlidir.
 • Canlılık Çizgisi: Yaşam çizgisine eşlik eden çizgilerdir; yaşam çizgisine eşlik eden bu ikinci çizgi Mars çizgisi olarak da isimlendirilir.
 • Cömertlik: Bu, başparmağın, ayanın iç kısmıyla işaret parmağından ayrılması halinde oluşan cömertlik açısı tarafından gösterilmektedir. Ve bu açının, genişliği, insanın cömertliğini göstermektedir.
 • Cömertlik Açısı: Bu, başparmak ile ayanın kenar kısmı, işaret parmağı tarafından oluşturulan açıdır. Ve bu açının genişliği, kişinin cömertliğini göstermektedir. Ve de dar bir cömertlik açısı ise kişinin cimri olmasa da para konusunda oldukça itinalı olduğunu göstermektedir.
 • Çarpma ( Perküsyon ): Bu, ayanın dış kenar kısmına, bilek ile küçük parmağın arasına karşılık gelmektedir. Ve bu bölgede elin çarpıcı kenarını oluşturmaktadır.
 • Çatal: Çatal, bir çizginin başlangıcında veya sonunda görünebilmektedir; bu halde çizgi çoğunluk ile eşit güçlülük veya zayıflıktaki iki parçaya ayrılmaktadır. Ve çizgi, ikili bir çizgi şeklinde devam ederse çatal kötü değildir; fakat çizgideki bir kırık gibi çatal da varsa bu bize kişinin bunalımını göstermektedir.
 • Çekiç Başparmak: Bu, adeta bir çekici andıran, geri yöne bükülebilen kalın uca sahip kusursuz bir başparmaktır. Ve seyrek olarak görülmektedir. Bu kişinin, yılmaz bir iradeye sahip olmasına ve aşırı materyalist bir yapının sahibi olduğuna işaretidir.
 • Çember: Ayanın üstündeki bulunan bir çember bu çizginin üzerinde ya da boşlukta serbest olarak görünebilmektedir. Ve genel olarak da kapatılma ya da kısıtlanmanın bir işaretidir.
 • Çizgiler: Çizgiler, elin ayasında bulunan kopyalardır. Ve yaşam, mantık, kalp çizgileri ana olarak; ün, alın yazısı, sağlık ikinci derecede çizgiler; sevgi çizgileri, Venüs Kuşağı, seyahat çizgileri ise küçük çizgilerdir. Çizgilerin özel işaretleri ise ; kareler, üçgenler, haçlar, ızgaralar, çemberlerdir.
 • Çubuk: Bu, genel olarak bir aya ovası ya da tepesindeki küçük, yatay şekilde bir çizgi ya da bir parmak yastığıdır.
 • Dal: Kendi yönünde devamlılık sürdüren bir çizgi başka bir yöne filiz şeklinde kendini gönderir ise bu bir dal olarak isimlendirilir. Ve mantık veya kalp çizgilerinde, dalın olduğu bölgedeki zaman noktasında gidilen yeni bir yönü göstermektedir.
 • Dalgalık: Bir çizgi düz, net olmak yerine dalgalı ve oldukça belirsiz bir yöne sahip olur ise çizginin gücü zayıflar.
 • Derinlik: Çizgilerle birbirine bağlantılı olarak kullanılan bu söz, belli bir çizginin etkisinin göstergesidir. Derinlik bir çizgiye, çizginin yönetimindeki konulara güç, önem verir.
 • Dikey Çizgiler: Dikey olarak çıkan bu çizgilerin talih olduğuna, yatay olarak çıkan çizgilerin ise yıkıcı olduğuna inanılmaktadır. Ve alın yazısı ile ün çizgileri dikeydir.
 • Dörtgen: Bu bölge Mars’ın yukarı ovasıdır, mantıkla kalp çizgileri arasında uzanmaktadır. Ayanın dış kısmında ise dörtgen Mars’ın dış tepesine doğru çıkar ve ayanın iç kısmında ise Jüpiter tepesine doğru çıkar.
 • Eğilim: Bu, parmakların birbirlerine doğru eğilimini anlatır. Komşusuna doğru yönelen bir parmak, o parmağın kendisine mahsus olan konularda öteki parmağa olan bağımlılığını göstermektedir.
 • Eğim: Bazı parmakların el gevşek olduğunda birbirlerine doğru yönelme ya da birbirlerine doğru eğilme meyillerini anlatır. Ve herhangi bir parmağın diğer parmağa doğru eğimi, eğilen parmağın yönettiği alanın, diğer parmağın etki alanına, yörüngesine girdiğini göstermektedir.
 • Ek Yerleri: Elin değerlendirilmesinde parmakların ek yerleri düzlük yada budaklılıklarına göre incelenmelidir. Ve parmağın ilk yeri eklem yeridir.
 • Elin İç Kısmı: Aya, elin iç kısmıdır. Ayanın iç kısmı olarak başparmağın yukarı bölgesi kastedilmektedir.Ve ayanın dış kısmı başparmağın karşı bölgesidir, burası çarpma diye isimlendirilir.
 • Engel Çizgileri: Bu çizgiler, elin dış kısmından çıkarak ayanın üzerinde, Mars’ın dış tepesi boyunca yatay şekil olarak uzanırlar, sağlık, ün ya da kader çizgisiyle kesişebilir veya onları geçebilirler. Ve bu, saldırganlığı kontrol ile alakalı bir tepe olduğundan dolayı çizgiler, engeller vasıtasıyla kontrolü göstermektedirler. Ve geçtikleri çizgiyle alakalı ilişkileri oldukça tehdit etmektedirler.
 • Esneklik: Gerek el, gerek de parmaklar geri bükülme suretiyle esneklikleri kontrol edilir. Ve sert bir el, başparmak veya bir parmak katı, boyun eğmez birisini; aşırı esnek bir el, parmaklar ise kolaylıkla kandırılabilen bir karakteri gösterir.
 • Etki Çizgileri: Venüs Tepesi’nde, başparmağın dibinde doğan, yaşam çizgisini geçen bu çizgiler deneğin yaşamını etkileyebilen kişileri, olayları gösterirler. Ve bu çizgilerin yönlendikleri, temel çizgileri geçtikleri yerde oldukça önemli olaylar ortaya çıkar. Ve bu çizgiler gerek olayın özelliği gerek de evlilik, kazalar, ün başlangıcı, sorunlar ve benzeri gibi olayların zamanlarını saptamak açısından incelenirler.
 • Etki Işınları: Venüs Tepesi’nden çıkan, Mars Ovası’na doğru yayılan, temas ettikleri çizgileri etki altına alan etki çizgileri için kullanılan başka bir addır. Ve bu çizgilerin ışın olarak isimlendirilmelerinin sebebi, bu bölümden bir yelpaze gibi kollar halinde çıkmalarıdır.
 • Evlilik Çizgileri: Birleşme veya sevgi çizgileri olarak da tanınan evlilik çizgileri çarpmanın üzerinde, küçük parmağın altında, elin dış kısmında uzanırlar. Ve derin, net çizgiler evliliği; gölgeli çizgiler onaylanmayan yada evlilikle sonuçlanamayan bir bağı göstermektedir. Ve bu çizgiler dikey çizgiler ile kesişirlerse dikey çizgiler çocukları belirtir. Şayet bir çizgi evlilik çizgisini kesip geçer ise bu, ilişkide bir kopmayı göstermektedir.
 • Filozofun Eli: Budaklı bir el olan filozofun eli, çoğunlukla iridir, gittikçe de sivrilir. Ve genellikle Venüs Tepesi’nin altında, başparmağın dibinde budaklı geniş bir çıkıntı vardır. Ve bu elin genel olarak temel el türlerinin altıncısı olduğu düşünülmektedir.
 • Genişlik: Elin, parmak uçlarının, tırnaklarının genişliği elin kişiliğini değerlendirir iken göz önünde tutulur. Ve genişlik, özellikle Venüs Tepesi’nde mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan şans üçgeninin,şans açısının, cömertlik açısının yayılışında oldukça önemlidir.
 • Güneş: Yüzük parmağı, yüzük parmağının altındaki tepe, bu tepeye doğru çıkan ün çizgisi başlangıcında güneşe yönlendirilmişti. Uranüs gezegeni hakkında ise edinilen bilgilerden sonra, bu gruplaşmanın denetimini dahi gezegen Uranüs’e vermek çok daha uygun görüldü. Ve bu, özellikle ün çizgisi şansla alakalı olduğu, şans çizgisi olarak isimlendirildiğinden beri böyledir.
 • Güneş Çizgisi: Ün çizgisi olan bu çizgi, Güneş çizgisi, Apollo çizgisi, Uranüs çizgisi,Şöhret çizgisi olarak da isimlendirilir.
 • Haç: İki kesişen çizginin oluşturduğu haç, ayanın herhangi bir bölümünde görünebilmektedir. Ve büyük çizgilerle ikinci derecede, küçük çizgilerin kesişimleriyle de oluşabilirler. Ve de belli bir çizgi tarafından oluşturulan haç, o çizginin olaylarıyla alakalıdır; mücadele haçı yada mistik haç gibi tek başına durması ise alakalı olduğu aya bölgesindeki bir mücadele manasına gelmektedir. İki çizgiden dikey olanı yapıcıdır; eğer dikey çizgi güçlü ise bu, mücadelenin kazanılacağını göstermektedir; yatay olan yıkıcı çizgidir ve güçlü ise bu, mücadelenin kaybedebileceğini gösterebilmektedir. Ve ayada iki büyük haç belirir. Bunlar, bir savaşçıyı gösteren, mantık ve yaşam çizgileri arasında, üçgen açıda bulunan mücadele haçı ile ruhsal başarılar bakımından büyük mücadeleler eden birisini gösteren, mantık ile kalp çizgileri arasındaki dörtgende görünen mistik bir haçtır. İkisi de Mars Ovası’nda görünmektedir. Mücadele haçı, ego ve duygular arasındaki mücadeleyi; üstteki mistik haç ise ruhsal ve fiziksel güçler arasında olan mücadeleyi göstermektedir.
 • Hayat(Yaşam) Çizgisi: Üç ana çizgiden birisi olan yaşam çizgisi, yaşam uzunluğu ile olduğu kadar yaşam gücü ve canlılık ile de alakalıdır. Ve ayanın iç kısmında başlar, dibe doğru döner hatta bazen de başparmak çevresinde kıvrılmaktadır.
 • Izgara: Yatay ve de dikey çizgilerin kesişmesiyle oluşmaktadır, ayanın üzerinde herhangi bir yerde görünebilir.Ve çözüme açık sorunlar manasına gelmektedir.
 • İkili Çizgi: Ayanın üzerindeki herhangi bir çizgi belli bir bölümünde yada tüm uzunluğu boyunca ikilenmiş olabilirler. Ve ikili bir çizgi, eşlik ettiği çizgiyi korur, ona güç verir. Ara sıra ise bu çizginin kendi adı vardır; yaşam çizgisinin kardeş çizgisi Mars çizgisi. Sağlık çizgisinin kardeş çizgisi kafa çizgisi olarak isimlendirilir.Ve ikinci bir çizginin her an için değerli olduğu düşünülmektedir.
 • İkinci Derecede Çizgiler: Bunlar ayada görünmeyebilirler de, fakat görünmeleri mühimdir. Ana çizgiler, yaşam, mantık ve kalp çizgileridir. İkinci derece çizgiler kader, ün, talih çizgileridir. Küçük çizgiler altıncı his çizgisi, aile çizgileri, etki çizgileri, mani çizgileri, evlilik çizgileri ile Süleyman’ın yüzüğü, Satürn Halkası, Venüs Kuşağı, çeşitli ızgaralar, seriler, haçlar ve de ayanın ağını oluşturan çeşitli işaretlerdir.
 • İlkel El: Ana el türlerinden biri olan ilkel el, ilkel yada zihinsel özürlü bir kişiye aittir. Böylelikle çok daha önceden bu eli tanıma, okumaktan kaçınma şansınız vardır. Parmaklar ve başparmak kısa ve az gelişmiştir; ayanın üstünde çok az bir çizgi vardır. Mantık ve kalp çizgileri genel olarak birleşmiştir.Ve aya ve parmaklar kalın ve biçimsizdir. Medeni yaşamdaki bazı kaba insanlar bu çeşit ellere sahiptirler
 • İş Çizgisi: Bu çizgi, sağlık yada karaciğer çizgisi olarak da isimlendirilir. Ve sağlam bir iş anlayışı sağlam bir yapıya eşit olabilir. Ve para yapıcı adamlar, çoğunlukla güçlü bir iş yada sağlık çizgisine sahiptirler
 • İşaretler: Bunlar, ayanın değişik yerlerinde görünen küçük işaretlerdir. Kare, üçgen, yıldız, dikey çizgiler serisi, talih sembolleri; haç, çember, ada, yatay çizgiler serisi, zincir, püskül yada çatal, ızgara talihsizlik işaretleridir. Ve bir çizginin kendisinde adalar, zincirler, çatallar, saçaklar, püsküller, talihsizlik olduğu düşünülen üst üste gelmiş kırıklar da bulunabilir. Bazı özel işaretler mücadele haçı ile mistik haç ve sihirli M ‘dir.
 • Jüpiter Parmağı: Jüpiter, tanrıların kralı, hukuk, felsefenin efendisi olarak da bilinir ,astrolojide Jüpiter gezegeni kişinin yaşamdaki mevkii durumuyla yakından alakalıdır. Ve Jüpiter Yay burcunu yönetir. Ve el falında, işaret parmağı Jüpiter parmağıdır, bu parmak ile dibindeki tepe de mevkii, genel sağlığı, iyimserliği göstermektedir. Kalp çizgisi çoğunlukla bu parmağın altından çıkar. Ve Yay Burcu’nu oku gibi bu parmak da işaret edicidir.
 • Kaçış Çizgisi: Kaçış çizgisi, ayanın altını, Venüs Tepesi’nden Ay’ın tepesine doğru geçer,yaşam çizgisi uzun ise onu da geçebilir. Sorunlarından kaçarak hayal alemine sığınan yada kendi gerçek kişiliği ile yüzleşmekten kaçınan bir karakteri göstermektedir. Yaşam çizgisini geçmesi, intihar yoluyla kaçış; ün çizgisine dokunması ise, sanatsal yaratıcılık yolu ile kaçış manasına gelebilir.
 • Kader Çizgisi: Kader çizgisi, Satürn çizgisi olarak da isimlendirilir. Ayanın dibinde, ortada başlar, orta parmağa doğru çıkar. Bütün ellerde kader çizgisi bulunmayabilir ancak var ise güçlü, belirgin ve de dalgalı, kırık olabilir. Ve bu çizgi, yaşamın sizi nasıl yönlendirdiğini göstermektedir. Ve gizemcilerin karma olarak isimlendirdikleri, geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz vazifelerimizle bağlantılıdır. Ve İyi şans kadar kötü şansı da getirebilmektedir; fakat kendi şansını kendisi yaratan bir kişiden çok, kendi kontrolü dışındaki olaylar tarafından yönetilen bir kişiyi göstermektedir.
 • Kafa Çizgisi ( Cephalic Line ): Bu, sağlık çizgisi ikilendiği zaman görülen iki çizgiden dıştaki yada ikincisi için kullanılan bir terimdir. Sefal kafatası manasına gelir, bu çizgi, ticareti; dürtüsü ve canlılığı için bir çıkış yolu olarak kullanan, aynı anda büyük çapta harcamalarda bulunan bir iş adamını göstermektedir. Ve bu çizgi Via Lascivia şehvet yolu olarak da isimlendirilir. Ve öyleyse, başka göstergelerle birlikte bu çizginin sahibi para, cinsel enerji savurganı olabilir. Bu, elin, parmakların, tepelerin, ayanın ortasını da içersine alan aya bölgelerinin, özellikle de başparmağın ucunun özellikleri açısından bir ölçü oluşturmaktadır. Kalınlık yada sertlik, tepelerde güçlülüğü; başparmağın ucu da güçlü iradeyi; ayanın merkezinde kalabalık, saldırganlığı; parmaklarda, elin kendisinde ağır elli bir yapıyı, hantallığı göstermektedir.
 • Kalp Çizgisi: Kalp çizgisi, ayanın üstündeki iki temel yatay çizgiden üstte olanına denir. Duyguların özellikleri olduğu kadar aşk dünyasını, kişinin duygusal gücünü de göstermektedir. İşaret parmağı yada orta parmak, işaret parmağı arasındaki bölgede bazen de orta parmağın altında başlar. Ve bazen de bu parmakların arasındaki bölgeye çıkar. Eli boydan boya düz yada kıvrık olarak geçer; bazen ayanın dış kısmına taşar. Bazen aşağı yada yukarı doğru dalar.Ve de bazen bu çizgi kayıptır; o an mantık ve kalp çizgileri birleşik olarak kabul edilmektedir. İşte bu durumda gerek zekanın gerek de duygusal yapının işaretleri aynı çizgiden okunmalıdır.
 • Karaciğer Çizgisi: Merkür çizgisi olarak da isimlendirilen karaciğer çizgisi, sağlık çizgisinin diğer ismidir. Ve önceleri, karaciğer sağlık merkezi olarak düşünüldüğü içinde sağlık çizgisi bu adla da anılır olmuştu. Ve bu çizgi sağlık, iş ve para yapma konusundaki başarılarla alakalıdır.
 • Kardeş Çizgi: Genel olarak belirsiz olan ayanın üzerindeki büyük veya küçük bir çizgiyi ikileyen bir çizgidir. Genellikle o çizginin etkisini pekiştirir, güçlendirir, çizginin ait olduğu bölgede koruyuculuk görevini üstlenir. Yaşam çizgisinin kardeş çizgisi Mars çizgisi; sağlık çizgisinin kardeş çizgisi kafa çizgisi olarak isimlendirilir.
 • Kare: Boşlukta serbest olarak duran şekillerden birisi olan kare, ayanın herhangi bir yerinde yada bir çizginin üzerinde görünebilir. Ve karenin, koruyucu, genel olarak da talih işareti olduğu düşünülmektedir.
 • Kare El: Ana el şekillerinden biridir. Ve aya şekilsel olarak karedir; parmaklar kısa veya uzun olabilir fakat her durumda kare tırnaklara, küt, kare uçlara sahiptirler. Kare el, yetenekli, yapıcı, üretken bir insanın elidir.
 • Karışık el: Ana el şekillerinin sonuncusu olan karışık el, diğer dört elin değişik unsurlarından oluşur, herhangi bir tipe benzetilemez. Ve kendine has bir tür olarak değişik bir görünüşe sahiptir. Ve bu eli doğru olarak yorumlayabilmek için her parmak ayrı olarak, el bir bütün olarak incelenmelidir. Ve elinden her iş gelen bir kişinin elidir. Öğretmenler, gazeteciler araştırmacılar, bu ele sahiptirler.
 • Kırık ( Kesik ): Bir çizgi tam olarak kesiliyor yada kesildikten sonra üst üste binmeden yada binerek devam ediyor ise bu bir kırık olarak ele alınır, bu çizginin yönettiği yaşam bölgesindeki bir bunalımı göstermektedir. Ve bir çizgideki pek çok kırık, çizgiyi alakadar eden konulardaki şanssız halin göstergesidir. Mesela; Venüs Kuşağı’ndaki pek çok kırık, pek çok aşk ilişkisini veya cinselliğin sapkın bir şeklini göstermektedir
 • Konik El: Beş ana el çeşidinden biri olan konik el, en az sıklıkta görülenlerdendir. Ve el, parmaklara doğru git gide incelir, parmaklar da aynı biçimde git gide incelirler
 • Kürek Biçimli El: Beş ana el biçiminden biri olan bu el uçta dipten daha geniş şekildedir.Bu geniş ve de çoğunlukla kalın olan kullanışlı parmak uçlarına sahiptir. Ve kürek şekilli el genel olarak uçta genişleyen tırnaklara sahiptir. Ve karışık elde genel olarak orta parmak kürek yada ıspatula şeklindedir.
 • Leke ( Benek ) : Genel olarak ayada kırmızı; tırnakta beyaz, siyah, sarı veya mavi bir leke sağlık sorununu göstermektedir. Tırnaktaki beyaz bir leke ise sinir bozukluğunu; yaşam çizgisinin üzerindeki kırmızı bir leke ise kalp krizini; mavi bir leke ise dolaşım bozukluğunu; sarı bir leke ise safra kesesi rahatsızlığını gösterebilmektedir.
 • Luna: Bu, ay manasında kullanılan bir terimdir. Luna tepesi; luna çizgisi olarak da kullanılır. Luna, ayanın aşağı kısmını yada dış dibini kaplar. Ve luna çizgisi, ayanın dibinde başlayan, küçük parmağın altında, ayanın dış kısmına doğru dönen hilal biçiminde bir çizgidir.
 • Mars: Mars, savaş tanrısı idi, el falında da, astrolojide de kişinin doğal saldırganlığını göstermektedir. Ve ayada, Mars’ın bir iç, bir de dış tepesi bir Mars Ovası, bir Mars çizgisi bulunur. Ve Mars’ın iç tepesi ayanın iç kısmında yaşam çizgisinin altında, başparmağın üstündedir, içgüdüsel olarak saldırgan dürtüyü temsil etmektedir
 • Mars Ovası: Ayanın ortası olan bu ovanın sınırları boyunca tepeler yükselmektedir. Basık olur ise, bu ova elin çukur kısmı olarak isimlendirilir. Ve oldukça çukur ise bu, güvensizlik, korkuyu göstermektedir; çok yüksekte ise aşırı saldırganlığı; normal bir seviyede ise akıllı, adil bir karakteri göstermektedir. Ve ova, şans açısı yada şans üçgenini; ve mantıkla kalp çizgileri arasında uzanan dörtgeni çevrelemektedir.
 • Mars’ın Aşağı Tepesi: Mars’ın iç tepesi olan bu tepenin aşağı olarak isimlendirilmesinin sebebi aşağı, saldırgan dürtülerle alakalı olmasıdır. Bu dürtülerin kontrol, yönü ile alakalı olan Mars’ın üst yada dış tepesinin tam tersidir. Ve aşağı tepe ayanın iç kısmı üzerinde başparmağın üstünde ve yaşam çizgisinin içindedir.
 • Mars’ın İç Tepesi: Mars’ın iki tepesi vardır, biri ayanın iç kısmında başparmağın başlangıcında yaşam çizgisinin içindedir. Ve bu, iç yada aşağı Mars Tepesi olarak isimlendirilir, deneğin saldırganlığı yada enerjisi ile alakalıdır. Ve ayanın dış kısmında kalp çizgisinin altında uzanan Mars’ın dış tepesi ise kendini kontrol ile alakalıdır.
 • Merkür: Tanrıların habercisi olarak da bilinen Merkür’ün, astroloji, el falında, pratik zihin, yazı, kısa yolculuklar, konuşma, el işi ve bunun gibi günlük uğraşılar, ayrı yeten tıp, sağlıkla da alakalı olduğu düşünülmektedir. Ve sevgi, çocuk çizgileri bu parmağın altında, ayanın kenarında uzanırlar.
 • Mistik Haç: Ruhsal gelişimi yada ara sıra ruhsal bir armağanı gösteren bu haç, mantık, kalp çizgileri arasında olan dörtgende uzanır. Altıncı his çizgisi, Süleyman’ın yüzüğü ile alakalı olarak değerlendirilmektedir.
 • Mücadele Haçı: Mücadele haçı, ayanın ortasında, mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan üçgende görülmektedir. Çoğunlukla kader çizgisiyle birleşen bir yatay çizgi tarafından oluşturulmaktadır.
 • Okuma: İnsanın geçmiş, şimdiki, gelecek bütün yaşamı binlerce yıllık ruhsal arşivlerde kayıtlı olduğuna mahsus bir inanış sebebinden okuma, aya okuma, iskambil falı, çay falı, astroloji numerolojik yada ruhsal bir okumayla alakalı olarak kullanılan bir sözcüktür. Biri elinizi okuduğu an gerçekte, elinizde verilen anahtarlardan sizin kayıtlarınızı okuyordur.
 • Önsezi Altıncı His) Çizgisi: Ay tepesi’nin üstünde ayanın dış dibinde başlayan kıvrık bir çizgi olan altıncı his çizgisi küçük parmağın altına ve de elin dış kısmına doğru yukarı kıvrılmaktadır.
 • Para Çizgileri: Para çizgileri genel olarak Venüs Tepesi’nden eldeki başka değişik kader çizgileri ile birleşmek açısından çıkan etki çizgileridir
 • Parçalar: Parmakların bölümleri olan parçalar belirli özelliklere sahiptirler. Parmakların üzerinde ilk parça içgüdüsel dürtülerle; ikinci parça ise beceriklilik; üçüncü parça ise zeka ile alakalıdır.
 • Parlaklık Çizgisi: Parlaklık çizgisi, ün, şans yada güneş çizgisinin başka bir adıdır, özellikle bir yıldızla sonlandığın da, parlaklık çizgisi adı çok daha uygun olur.
 • Parmaklar: Parmaklar, uzunlukları, şekilleri, düzlükleri, ek yerlerinin budaklılığı yada düzlüğü, uçların sertliği veya kemiklerinin dolgunluk yada zayıflığı bakımından incelenirler. Parmak uçları elin ana şeklini belirleme konusunda özellikle önemlidirler. Ve hatta tırnaklar bile insanın kişiliği ve kaderi ile alakalıdırlar.
 • Püskül: Bu terim, bir çizgi püsküle benzeyen pek çok küçük dalgalı çizgide bittiği yada başladığında kullanılmaktadır. Ve püskül, o çizginin kapsadığı konularla talihsiz bir başlangıç veya son olarak ele alınmaktadır.
 • Renk: Aya ve elin derisinin rengi, el okunur iken göz önünde tutulmalıdır. Sarı bir ton bize canlılığı sınırlayan çok ciddi bir yapıyı; solgunca bir görünüş ve yaşam enerjisinden yoksunluğu göstermektedir; pembe bir ayanın ise sağlıklı olduğu varsayılır; kırmızımsı bir aya ise aşırı saldırgan bir yapıyı; mavimsi aya, deri yada tırnak ise azalan canlılığı göstermektedir. Ve beneklerin, başka şekillerin, çizgilerin rengi de aynı biçimde okunur.
 • Saçaklı Çizgi: Bu çizgi, kendisinden aşağı ve doğru çıkan pek çok küçük çizgiye sahip bir çizgidir.
 • Sağ El: Sağ elini kullanan bir insanda sağ el, kişinin doğuştan sahip olduğu kaderi nasıl değiştirdiğini göstermektedir. Sol el ise doğuştan sahip olunan bir kaderi göstermektedir.
 • Sağlık Çizgisi: İş, karaciğer ve de Merkür çizgisi olarak da isimlendirilen sağlık çizgisi, ayayı başparmağın dibinden küçük parmağın altına doğru çaprazlama geçmektedir. Mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından yapılan şans üçgeninin ana hatlarını oluşturmaktadır.
 • Samanyolu: Kafa çizgisinin diğer ismi olan Samanyolu, sağlık çizgisinin kardeş çizgisidir. Zenginliği, ticaret kabiliyetini geliştirmesinin yanında bir de savurganlığı da göstermektedir.
 • Satürn Halkası: İşaret ile orta parmağın ara kısmında başlayan, orta parmağın dibini yüzük parmağıyla arasındaki boşluğa dek çevreleyen net veya kırık bir çizgidir
 • Satürn Parmağı: Satürn, mitolojide zamanı; astrolojide kısıtlamayı, maniyi; mistik öğretilerde sınırlamayı, kısıtlamayı simgeler. Ve el falında Satürn adı, orta parmağa, bu parmağın altındaki tepeye hatta bazen Satürn çizgisi olarak da isimlendirilen kader çizgisine verilir.
 • Seri: Bazen bir tepeye veya parmakların iç kısımlarında seri bir halde, ikili, üçlü, dörtlü küçük çizgiler görünmektedir. Ve yatay çizgilerin üzüntü verici olduğu, sorunları simgelediği kabul edilmektedir.Ve dikey çizgilerin ise genel olarak şanslı, yapıcı olduğu düşünülür.
 • Sertlik: Elin değişik bölgelerinin sertlik veya yumuşaklığı, bu tepeler ile alakalı yaşam bölgelerine kişinin yaklaşımını öğrenmek açısından değerlendirilir.
 • Sevgi Çizgileri: Genel olarak evlilik veya birleşme çizgileri olarak isimlendirilen sevgi çizgileri, ayanın dış bölümünde, küçük parmağın hemen altında uzanırlar. Yatay olan bu çizgiler bazen çocukları gösteren dikey çizgilerle kesilirler.
 • Sihirli M: Bu harf, evlilik, maddiyat, mistisizmin sembolüdür. Ara sıra ayada; kader çizgisi ara sıra da gerek kader gerek de ün çizgileri tarafından çaprazlama geçilen yaşam, mantık, kalp çizgileri tarafından kabaca oluşturulmaktadır. M’ nin manasını anlamak bakımından elin genel şeklini değerlendirilmek gereklidir.
 • Sinirli El: Birbirine geçmiş değişik çizgilere sahip bir el, sinirli el olarak bilinmektedir; nedeni ise aşırı sinirli enerji elin bu küçük, şans çizgileri yoluyla akmaktadır. Ve el herhangi bir şekilde olabilir fakat yaygın olarak karışık, konik veya ıspatula ellerde görülmektedir.
 • Sivri Uçlu El: Bu el, küçük veya iri olabilir; ancak çoğu zaman küçüktür, düz eklemlere, badem şekilli tırnaklara sahiptir. Ve etnik olarak ise Akdeniz ve Doğu elidir.
 • Sol El: Sağ elini kullanan bir insanda sol el, doğuştan sahip olduğunuz kaderi gösteren el olarak değerlendirilirken sağ el, yaşamınızı nasıl yönlendirdiğinizi göstermektedir. Genel olarak önce sol el, sonra da sağ el okunur.
 • Spatula (Ispatula): Elin ve parmakların uç kısımlarının dip kısımlardan çok daha geniş olan ellere kürek şekilli el denmektedir. Ve tırnak da uçta, dipten daha geniştir. ıspatula el veya ıspatula parmaklar olarak da isimlendirilen bu şekil, mekanik, icat yeteneğini göstermektedir
 • Sülayman’ın Yüzüğü: Bu, orta ile işaret parmakları arasında kalan bölgeden ayanın kenarına, işaret parmağının altına doğru dönen kıvrık bir çizgidir. Halkaya, kendisine hayvan, kuşlarla konuşma yeteneği veren sihirli bir yüzüğe sahip olduğu söylenen Sultan Süleyman’ın ismi verilmiştir.
 • Şans Açısı: Şans açısı, yaşam çizgisinden ayrılan mantık ile yaşam çizgisi tarafından oluşturulmuştur. Ve açının genişliği, kişinin şanslılığını göstermektedir. Sağlık çizgisi varsa, başka iki çizgiyle birlikte bir üçgen oluştururlar, bu üçgen şans üçgeni olarak isimlendirilir.
 • Şans Çizgileri: Bunlar, ayanın değişik yerlerinde görünen rastlantısal çizgilerdir, üzerinde göründükleri tepe veya birleştikleri başka çizgiler için belli göstergeler oluştururlar. Genel olarak dikey çizgiler yapıcıdır, yatay çizgiler yıkıcı olarak kabul edilirler.
 • Şans Çizgisi: Şans çizgisi; ün, talih Apollo, Güneş, parlaklık çizgisi olarak da bilinmektedir. Ve elin aşağı kısmında başlar, Uranüs parmağının dibine doğru çıkar, güçlü ve açık şans çizgisine sahip bir insanın kaderinde iyi şans vardır.
 • Şans Üçgeni: Bu mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan büyük üçgendir. Üçgen bölgenin büyüklüğü, yaşamdaki şanslılığı göstermektedir.
 • Şöhret(Ün) Çizgisi: Ün çizgisine talih, Apollo, Güneş çizgisi de denmektedir. Ayayı,dış kısımdan Uranüs parmağının dibine doğru dikey olarak geçmektedir. Çizgi elde her an görünmeyebilir; göründüğü zaman ise kaderde ün vardır.
 • Talih Çizgisi: Bu, ün çizgisinin başka bir adıdır. Ve başarıya eşlik eden halk beğenisi, sanatlarda başarıyla yakından alakalıdır. Genel olarak ayanın aşağı kısmında başlayarak ayanın dibinden kader çizgisinin dışına, yüzük parmağının dibine doğru çıkmaktadır.
 • Temel Çizgiler: Bu çizgiler, ayanın büyük çizgileridir. Yaşam, mantık, kalp çizgisi. İlk ikisi her ayada belirir; ancak bazı ayalarda mantık ile kalp çizgileri birleşir, yalnızca yaşam çizgisi ile ayanın üzerinde tek bir ana yatay çizgi görünür.
 • Tepeler: Tepeler, ayanın üstünde parmakların altında iyi veya zayıfça gelişmiş olabilen yastıklardır. Ve onlara da parmaklar gibi gezegenlerin adları verilmiştir.
 • Tıbbi Leke: Tıp alanında kariyer yapma kaderine sahip insanlarda tıbbi leke bulunmaktadır. Küçük parmağın altındaki tepenin üzerinde bulunan dikey çizgi serisidir. Tablonun başka parçaları kişinin, tıbbın hangi alanında çalışacağını göstermektedir.
 • Tırnaklar: El falında, elin şeklini değerlendirmede yardımcı olması, deneğin kişiliği hakkında daha fazla bilgi edinmek bakımından tırnaklar incelenir.
 • Uç: Bir parmak yada başparmağın ucu, üst parmak kemiği, el tipini belirlemede yardımcı olmaktadır.Ve parmak uçlarının iç kısımlarındaki çizgiler yalnızca bir büyüteçle görülebilirler.
 • Uranüs Parmağı: Uranüs, mitolojide gökleri simgeler; astrolojide dehayı, beklenmeyeni, modern teknolojiyi simgeler, Kova Burcu Çağı’nı yönetmektedir.
 • Uzunluk: Parmaklar ve başparmağın uzunluğu, aya ile olduğu kadar birbirleri ile de alakalı olarak verilir. En uzun parmak, aya kadar uzun olduğunda parmakların uzun olduğu varsayılmaktadır. Bir başparmak, işaret parmağının orta ek yerine ulaşır ise uzun olduğu varsayılmaktadır.
 • Üçgen: Bir tepenin veya ayadaki diğer bir bölgenin yada bir çizginin üzerindeki küçük üçgenler şanslı kabul edilmektedirler. Kader veya ün çizgisinin bir üçgende son bulması şansı arttırır. Fakat üçgen olarak isimlendirilen aya bölgeleri de vardır. İşte bunlardan en önemlisi yaşam, mantık, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan, ayanın ortasındaki Mars’ın aşağı ovasını kaplayan büyük üçgenlerdir.
 • Ün ( İtibar ) Çizgileri: Başarı, genel anlamda da itibarı gösteren Uranüs Tepesi’nin üstündeki dikey çizgi serisidir. Çaprazlama taranmış ise şöhretten ziyade kişiye çok kötü ün sağlar.
 • Üçlü Çizgi: Bir çizgi ikilendiği gibi üçlenebilir de, bu ikili bir çizgiden daha az yaygındır ancak çizginin gücünü çok daha fazla pekiştirir.
 • Üzüntü Çizgileri: Bunlar sinirli eli oluşturan yatay, dikey şans çizgileridir. Bize günlük hayatın geriliminden çok etkilenen bir mizacı göstermektedirler. Küçük çizgiler, genel olarak mantık, kalp ve sağlık çizgileri etrafında oluşurlar, eldeki her şey deneğin kaderini oldukça etkileyen sinir gerilimleri ile lakalı olarak değerlendirilmektedir.
 • Venüs: Venüs, aşk ve güzellik tanrıçasıdır, Astrolojide kurduğu ilişkilere iyilik getiren yararlı bir gezegen olarak kabul edilmektedir. Ve el falında aşk dünyasını gösteren Venüs tepesi, başparmağın dibinde yaşam çizgisi tarafından çevrilmiştir. Ve etki tepeleri bu tepeden ayrılırlar. Ve cinsel yaşamın yapısını gösteren Venüs kuşağı, işaret ile orta parmak arasından yüzük ile küçük parmak arasına çıkan yarım dairesel bir çizgi şeklindedir.
 • Venüs Kuşağı: Bu, yarım dairesel, çoğunlukla kırık, ara sıra da yarım kalmış, işaret, orta parmaklar arasında başlayan, orta parmağın aşağısında yüzükle küçük parmaklar arasındaki bölgeye sarılan bir çizgidir, cinselliği simgelemektedir.
 • Yarık: Çizginin her biri devam eden iki ayrı parçaya bölünmesi bir bunalımı, etkilenen çizgideki bütün bir devinimi göstermektedir.
 • Yastık: Bu, parmak ucunun iç kısmındaki yükselti yada parmakların, elin dip kısmındaki bir tepe olabilmektedir. Yastıkların gelişimi, gelişme eksikliği, ayanın değerlendirilmesi esnasında incelenmektedir.
 • Yatay Çizgiler: Eldeki iki büyük yatay çizgi, mantık ile kalp çizgileridir. Elde rastlantısal olarak beliren yada diğer çizgilerle bağlantılı olan şans çizgileri şayet yatay iseler engelleyici, dikey iseler kolaylaştırıcı olarak kabul edilmektedirler.
 • Yayılış: Elin ve başparmağın yayılışı kişilik değerlendirilirken göz önünde tutulur. Ve el gerildiğinde geniş bir yayılış gösteriyor ise bu geniş kapsamlı bir zihni, açık fikirli, çok yönlü bir karakteri göstermektedir. Dar bir yayılış daha sınırlı, kısıtlı bir bakış açısına sahip bir kişiyi, sınırlı ilişkileri, kapalı bir zihni göstermektedir.
 • Yıldız: Bu, genel olarak bir şans simgesidir. Yıldız, beş veya daha çok sayıda uca sahip olmalıdır. Genel olarak başarıyı göstermektedir. Bir tepenin üstünde görünür ise, bulunduğu bölgede cesaret vericidir. Yıldız, sadece yaşam çizgisi üzerinde görünür ise talihsizliktir.
 • Yolculuk Çizgileri: Bu çizgiler, Ay tepesi’nin üstünde çıkar hatta bazen kader, ün yada yaşam çizgisi ile kesişerek Mars Ovası’nın içinden geçerler. Pek çok çizginin sık yolculukları göstermesine karşılık yalnızca önemli yolculuklar, yolculuk çizgileri tarafından gösterilmektedir.
 • Yukarı Mars: Mars’ın dış tepesi için kullanılan bir terimdir, saldırgan dürtülerin yüksek yapısını göstermektedir. Ve ay tepesi’nin üstünde mantık, kalp çizgilerinin arasındaki aya kenarında uzanmaktadır.
 • Yumru Biçimindeki Başparmak: Ağır, kalın, geriye bükülünce yumru şeklini alan başparmak yılmaz, inatçı bir iradeyi göstermektedir.
 • Zaman: Zaman, bir aya çizgisini ortalama yaşam uzunluğuna göre parçalara ayırarak, uzun bir yaşam gösterilir ise zamanı da uzatarak değerlendirilmelidir. Bazı zaman ise de bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılığa göre değerlendirilmelidir, ancak yetenekli bir okuyucu, bir olayın zamanını birkaç yıllık bir sapmayla söyleyebilmektedir.
 • Zincir: Bir zincir veya zincirli bir çizgi, zincir gibi görünen birbirine bitişik çember yada ada serisinden oluşmaktadır. Zayıflığı ve ya bazen üzerinde bulunduğu çizginin yönettiği konuya aşırı düşkünlüğü göstermektedir. Ve zincirli bir yaşam çizgisi başlangıcı, olağan çocukluk hastalıklarını; zincirli bir mantık çizgisi, endişeleri; zincirli bir kalp çizgisi ise duygusal sorunları göstermektedir.

İskambil Falı Nasıl Bakılır Merak Ediyormusnuz Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu