Bilgi Merkezi

İskambil Falı (52 veya 32 Kart İle) Nasıl Bakılır?

iSKAMBİL FALI, İskambil kartları, tarih boyunca insanlar tarafından oyun oynamak amacı ile kullanılmakta ise de, özellikle eski dönemlerde oyun oynamak yerine fal bakmak amacı ile kullanılan bu kâğıtların geleceği görmek amacı ile kullanıldığı bilinmektedir. Bu kartların üretim amaçları da geleceğin görülmesidir ve fala bakılmasıdır. iskambil falı nasıl bakılır detayları inceleyelim. 

İskambil kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle beraber, 7. ve 10. yüzyıllar içinde Çin’de ortaya çıkmış olduğu ve 13. yüzyılda Marco Polo tarafından Avrupa’ya getirilmiş olduğu tahmin ediliyor. Hindistan’dan ya da Arabistan’dan geldiğini ileri sürenler de var fakat bugünkü şekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyılda Fransa’ya dayandığı kesin gibi görülüyor. O tarihlerde, Fransa’da dört sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu dört sınıfı temsil ediyordu.
İskambil kağıtlarının temsil ettiği sosyal sınıflar ve krallar;
Kupa, kalkanı andıran şekliyle asilleri ve kiliseyi,
Maça, mızrağın ucunu andıran şekliyle askerliği ve orduyu,
Karo, kiremiti andıran şekliyle orta sınıfı
Sinek ise yoncayı andıran şekliyle köylü sınıfını temsil ettiği düşünülüyor.
Bugün briç, poker veya benzeri oyunlarda, kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni işte bu sınıflamadır.

İskambil, 52 kartlık bir desteden oluşur. Bu 52 kâğıtta 4 tane temel simge vardır. Bu simgeler maça, kupa, karo ve sinektir. 4 simgeden her bir simgeye ait 13 kart bulunur. Bunlar 1’den 10’a kadar sayılar ve ardından bacak (vale), kız (dam) ve papaz (rua) olarak sıralanır. Destede, 4 farklı grup olması 4 mevsimi, 52 kart olması yılın haftalarını ve her grubun 13 karttan oluşması ayın döngüsünü sembolize ettiği iddia edilir.

Simgeler Tarot kartlarından türemiştir. Kupalar tarottaki kupalardan, maçalar tarottaki kılıçlardan, karolar tarottaki tılsımlardan, sinekler ise tarottaki asalardan gelmektedir.

Başka bir söylenti de papazlar üzerinedir. Söylentiye göre, papazlar tarihî kişileri simgeler. Destede yer alan bu 4 papazın, tarihte öne çıkmış kralları temsil ettiği yönünde geçerli kanıtı bulunmayan bir iddia vardır: Buna göre, Kupa Papaz, Kral Şarlken’i, Sinek Papaz, Büyük İskender’i, Karo Papaz Jullius Cesar’ı temsil etmektedir.

Aslında bizde papaz adı verilen kartın adı İngilizce’de kral (king), kızın ise kraliçedir (queen). Vale veya oğlan için ilk zamanlarda düzenbaz anlamına gelen ‘knave’ kelimesi kullanılırken, günümüzde ‘jack’ ismi kullanılmaktadır. Erken dönem destelerinde, ‘Kız’ kartı yoktu. Hala İtalya, İspanya ve Almanya’da ‘Kız’ olmayan 3 erkek karakterli iskambil desteleri bulunur. Fransız iskambil destelerinde ise ülkemizde olduğu gibi ‘Kız’ kartı olmayan destelere rastlanmaz. 

İskambil kâğıt demetlerinin anlamları bilinmesi ile iskambil falı bakılır. Sayıların, kartların ve desenlerin anlamları bilinmeden bu falı bakmak ve aşk ile alakalı yorumlar yapmak mümkün değildir.

İskambil falı incelendiğinde birçok çeşidi olduğu görülmektedir. Uygulanması ve yorumlanması neticesinde iskambil falı çeşitleri artmaktadır. Genel olarak; kupalar ve sinekler, iyi olarak bilinen renklerdir. Karolar ve maçalar, kötü olarak kabul edilir.

İskambil Falına Nasıl Bakılır?

**İlk olarak, elinize bir iskambil destesini alın.
**Desteyi çok iyi şekilde karıştırın.
**Niyetinizi ortaya koyun, ne için fala bakıyorsunuz, neyi merak ediyorsunuz?
**Elinizdeki desteden rasgele 3 kart seçin.
**Bu üç kart tuttuğunuz niyete bağlı olarak;
Geçmiş, şuan ve gelecek zaman için ya da
Kendiniz, aileniz ve sevgiliniz/eşiniz için seçilebilir.
Yorumlamalar bu şekillerde yapılabilir.
**Seçtiğiniz kartları, aşağıda hazırlamış olduğum “İskambil kartlarının anlamları” doğrultusunda yorumlayabilirsiniz.

Ayrıca, eski dönemlerden bu yana tek başına iskambil falı bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanılmakta olup, iki kişi tarafından karşılıklı olarak iskambil falının bakılması uygundur ve daha doğru sonuçlar verir.

Bu işlemde bir kişi falı bakan kişi yani falcı, diğer kişi de geleceğini öğrenecek olan kişi yani sujedir. Suje adlı kişi iskambil falını bakan kişi tarafından tek tek hazırlanmış ve dizilmiş olan kartları dikkatlice süzer ve aralarından bir tane kartı rastgele seçer. Seçtiği kartı iskambil falını bakacak kişiye uzatır ve iskambil falı bakan kişi bu karta göre karşısındaki kişi hakkında gelecekle ilgili yorumlarda bulunur.

İskambil falıyla ilgili en ünlü olan yöntemlerden biri 32 adet kart ile bakılan iskambil falıdır. Daha çok ilişkilerle ilgili açılımlar sağlar.

32’LİK DESTE İLE İSKAMBİL FALINA NASIL BAKILIR?


Elli ikilik desteden ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılılar ayrıldıktan sonra kalan sadece aslar, 7 ve üstü kartlarla deste oluşturulur, otuz iki kağıdın her biri, üst tarafını ve alt tarafını ayırt edebilecek şekilde işaretlenir. Çünkü her kartın açılış sırasında düz veya ters gelişine göre anlamı değişir. Bunun yapılmasının amacı, faldaki düz gelen kart ve o kağıdın ters gelen karta göre, geleceğin belirlenmesidir. Bu işlemin mutlaka yapılması gereklidir. Bu yapılmadan fal bakılmaya çalışılırsa, fal hatalı olur ve yorumlamalar yüksek bir ihtimal ile gerçekleşmez.

Ters ve düz olarak hazırlanmış kartlar daha sonra karıştırılarak dizilir. Düz gelen kartlar, genellikle sizin için iyi haberler verir ve istediğiniz haberleri bu kartlar ile alabilirsiniz. Fakat ters kartlar ise genellikle sizin için oluşabilecek kötü durumlardan ve ya kötü özelliklerinizden bahseder.

32 KAĞIT İLE BAKILAN İSKAMBİL FALINDA HER BİR KARTIN ANLAMI

SİNEK

AS (BİRLİ): Yeni fikirler, kararlılık, kendinize güveni arttıracak.
TERS KART: Kıskançlık ve hükmedici tavırlarınıza dikkat.
PAPAZ: Arkadaş canlısı olmanız çevrenizde pozitif etkiler yaratıyor.
TERS KART: Kırılgan olmanız çevrenizin güvenini her geçen gün azaltabilir dikkat. KIZ: İyi dostluklar zekanızı kullanmanız neticesiyle oluşacaktır.
TERS KART: Aşırı hayalci davranışlara dikkat.
VALE: Vefalı hayatı istemek sizin en büyük arzunuz.
TERS KART: İş birlikçi insanlara dikkat.
ONLU: Fazla doğal olmak zekanizi pozitif yönde etkiliyor.
TERS KART: Kendinize güvenmek için silkinmelisiniz.
DOKUZLU: Yardımsever ve sevecenliğinde bir sınırı var.
TERS KART: Hoşnut olmayan davranışlarla karşılaşabilirsiniz.
SEKİZLİ: Fazla mükemmeliyetçi olmanız sağlıklı düşünmenize büyük katkı.
TERS KART: Bencil ve eleştiri dolu insanlarla muhatap olabilirsiniz.
YEDİLİ: Iş dünyasında başarı ve kariyer sahibi olacaksınız.
TERS KART: Hükmedici insanlar cesaretinizi kırmasın dikkat.

KUPA

AS (BİRLİ): Verim alacağınız seyahatlere çıkabilirsiniz.
TERS KAĞIT: Kararsız ve tutarsız insanlara dikkat.
PAPAZ: Sanatsal alanda güveniniz varken geç kalmayın.
TERS KAĞIT: Yardıma muhtaç insanların sözlerine maruz kalmayın dikkat.
PAPAZ: Sanatsal alanda güveniniz varken geç kalmayın.
TERS KAĞIT: Yardıma muhtaç insanların sözlerine maruz kalmayın dikkat.
KIZ : Sağduyularınız sizi yanıltmıyor kulak verin yeter.
TERS KAĞIT: Aşırı abartılara hayatınızda son vermezseniz sizin için iyi olmayacak.
VALE: Yardımseverliği abartıyorsunuz dikkat.
TERS KAĞIT: Yalnız başınıza bırakılabilirsiniz, dostların sözüne önem verin.
ONLU: Yeteneklerinizi sergilemelisiniz ki kendinizi ispatlayasınız.
TERS KAĞIT: Hissiz insanların laflarına aldanıp boşa zaman geçirmeyin.
DOKUZLU: Yalnız hayal kurarak çalışmalarınıza etki yaratacaksınız.
TERS KAĞIT: Telaşa kapılarak aceleci olmayın.
SEKİZLİ: Yardımseverliğinizin takdirini almanın zamanı geldi.
TERS KAĞIT: Kendinizi düşünen egoist olmamaya dikkat.
YEDİLİ: Hayata bakış açınız pozitif ama gene de, çevrenize dikkat.
TERS KAĞIT: Huysuz insanların tepkileri ile hiç vakit kaybetmeyin.

KARO

AS (BİRLİ): Gereğinden fazla sabırlısınız mükafatını alacaksınız.
TERS KAĞIT: Kararsız davranışlar sizi inatçi biri yapabilir dikkat.
PAPAZ: Yeteneklerinizi lider bir havada sergilemekten çekinmeyin.
TERS KAĞIT: Hoşnut olmayan eleştirilere maruz kalabilirsiniz.
KIZ: Çok yönlülüğünüz sizi yeni kararlar almanıza yöneltecek.
TERS KAĞIT: Her sözün altında kalmanız gereksiz, kendinizi savunun.
VALE: Sosyal olmanız dikkatinizi dağıtabilir.
TERS KAĞIT: Çok duygusallık sizi içinize kapatmamalı.
ONLU: Zarif ve büyüleyicisiniz çevrenizin gözdesi sizden başkası olamaz.
TERS KAĞIT: Kıskanç, cimri, aç gözlü insanlardan uzak durun dikkat.
DOKUZLU: Gerçekçi ve dengeli olmanız çevrenizi sıkabilir.
TERS KAĞIT: Kendini beğenmiş insanların negatif etkisi üzerinizde kendinizi kollamalısınız.
SEKİZLİ: Enerjik ve çevresinin etkisinde kalan davranışlar sergiliyorsunuz.
TERS KAĞIT: Özel hayatta kavgacı tavırlar sergileyebilirsiniz, dikkat.
YEDİLİ: Mükemmeliyetçi yapınızın doruğundasınız bu kadar abartmayın.
TERS KAĞIT: Asabi davranışlar sergileyebilirsiniz, ama haklısınız.


MAÇA


AS (BIRLI): Fedakarlık konusunda üstünüze yok birazda kendinize bakmalısınız.
TERS KAĞIT: Kararsız insanlar hevesinizi kırabilir dikkat.
PAPAZ: Sevecen ve iyi bir arkadaş sahibisiniz kendinizi yormamalısınız.
TERS KAĞIT: Çevrenizde ortalık karıştırıcı insanlara var daha çok dikkat.
KIZ: İradeli kendine güvenen ancak başkalarınca yönetilen birisiniz.
TERS KAĞIT: Hayalci olmanız gerçek hakimiyet gücünüzü kırabilir.
VALE: Yaratıcı his gücünüz sizi yıpratmasın dikkat.
TERS KAĞIT: Kabullenilmesi zor kararlar vermemelisiniz.
ONLU: İstediğinizi başarma gücünüz yüksek.
TERS KAĞIT: Geçimsiz insanlarla birlikte olmamalısınız.
DOKUZLU: Sadık ve sakinsiniz.
TERS KAĞIT: Zor ve huysuz davranışlarla bir şey kazanamazsınız.
SEKİZLİ: Yetenekli ve anlamlı davranışların sonu büyük başarı.
TERS KAĞIT: Her zaman her yerde isteksiz davranışlara son vermelisiniz.
YEDİLİ: Azim, çalışkanlık, yaratıcılık kapasiteniz muhteşem.
TERS KAĞIT: Emelsiz, umutsuz, güvensiz yapıya hemen kayabiliyorsunuz dikkat.
Fala inanmayın ama falsız da kalmayın… Keyifli zamanlar…

İSKAMBİL KARTLARIN ANLAMLARI

MAÇA KARTLARIKARO KARTLARISİNEK KARTLARIKUPA KARTLARI
MAÇA AS KARTKARO AS KARTSİNEK AS KARTKUPA AS KART
MAÇA İKİLİSİKARO İKİLİSİSİNEK İKİLİSİKUPA İKİLİSİ
MAÇA ÜÇLÜSÜKARO ÜÇLÜSÜSİNEK ÜÇLÜSÜKUPA ÜÇLÜSÜ
MAÇA DÖRTLÜSÜKARO DÖRTLÜSÜSİNEK DÖRTLÜSÜKUPA DÖRTLÜSÜ
MAÇA BEŞLİSİKARO BEŞLİSİSİNEK BEŞLİSİKUPA BEŞLİSİ
MAÇA ALTILISIKARO ALTILISISİNEK ALTILISIKUPA ALTILISI
MAÇA YEDİLİSİKARO YEDİLİSİSİNEK YEDİLİSİKUPA YEDİLİSİ
MAÇA SEKİZLİSİKARO SEKİZLİSİSİNEK SEKİZLİSİKUPA SEKİZLİSİ
MAÇA DOKUZLUKARO DOKUZLUSİNEK DOKUZLUKUPA DOKUZLU
MAÇA ONLUSUKARO ONLUSUSİNEK ONLUSUKUPA ONLUSU
MAÇA VALEKARO VALESİNEK VALEKUPA VALE
MAÇA KIZKARO KIZSİNEK KIZKUPA KIZ
MAÇA PAPAZKARO PAPAZSİNEK PAPAZKUPA PAPAZ

MAÇA KARTLARI

Elementi HAVAdır. Dedikodu, üzüntü, rekabet, sırlar, zorluk vb. anlamına gelir. Kendimizi içinde bulduğumuz koşulları nasıl algıladığımızı ve içselleştirdiğimizi temsil edebilirler. Başa Dön

 

MAÇA AS KARTI
Diğer As’ların temsil ettiği başlangıçların aksine, Maça Ası, her zaman kolay şeyleri ifade etmeyebilir. Beklenmedik sevimsiz olayları gösterebilir. Bu; bir iş, sınav sonucu veya evrakla ilgili  olumsuz bir haberi ifade edebilir. Hayatınızda travmatik veya zor bir değişiklik meydana gelebilir ancak bu As’la birlikte etrafındaki kartlar da bize fikir verecektir. Kişiyi ne derecede etkileyeceğini, bundan kaynaklanan zarar ve ziyanı daha net anlatırlar. Eğer yanındaki kartlar ferahlamayla ilgiliyse, bu sıkıntının etkilerinin kısa sürede atlatılacağı yada sıkıntıyla beraber gelen haberin ferah olacağına işarettir. Başa Dön
MAÇA İKİLİSİ KARTI
Yolların çatışması veya ayrılması genellikle Maça iki’lisi ile gösterilir. Ya da genellikle iki seçenek arasından seçim yapmak zorunda kalacağınızı ifade eder. Bazen bu çatışma kendi içindeki çatışma olabileceği gibi, çoğu zaman başkalarıyla yapılan tartışmalara işarettir. Çatışmalar üzerinde çok durulduğunda, kayıplar bile yaşanabilir. Maça ikilisi Kartı bazen başka bir sevgiliyi ve varsa bu sevgilinin düşüncelerini de anlatır. Bu kart yanındaki kartlara göre yorumlanır. Başa Dön
MAÇA ÜÇLÜSÜ KARTI
Maça üç’lüsü, üçüncü bir tarafın müdahalesini ifade edebilir ya da kötü niyetli dedikodu veya yararsız, istenilmeyen tavsiyeler şeklinde olabilir. Ayrıca bu kart, sadakatsizlik anlamını da taşır. ancak, zaman ve sabır gerektini gösterir. Daha açık ifadeyle, Maça Üçlüsü iskambil falında kötü niyetli bir insanın size yapacağı tehlikeli bir olayı işaret eder. Bu kartın yanına insan figürü gelmiş ise o kişinin kadın yada erkek olduğu anlaşılır. Bu insanın size ne tür bir konuda kötülük edeceği etrafındaki kartlarda gizlidir. Kartların doğru yorumlanması çok önemlidir. Tehlikenin yakından mı, uzaktan mı geldiğini anlayabilirsiniz. Bu bir hile, hırsızlık, aldatma yada ihaneti ifade eder. Sinsi düşünceleri, içten içe beslenen kini işaret etmektedir. Başa Dön
MAÇA DÖRTLÜSÜ KARTI
Maça dörtlüsü kartı, sizi bir adım geri atmaya, dinlenmeye ve kendinizi toplamaya teşvik eden bir karttır. Dinlenin, izleyin ve öyle karar verin… Bu, özellikle çevrenizde, yaşadıklarınızda psikolojik stres veya fiziksel hastalıklar gibi zorluklar varsa  uygulanabilir. Başa Dön
MAÇA BEŞLİSİ KARTI
Maça beş’lisi,  iç dünyanızda iyi hissediyor olsanız da, sizin için sorun çıkaracaklara karşı dikkatli olmanız gerektiğini ve önemli bir şey pahasına bakış açısında değişim olacağını ve bu değişimle birlikte zafer sizin olacak… Gereksiz tartışmalara girmeyin ve başkaları yüzünden yaratılan üzüntü ve engeller varsa endişelenmeyin, çünkü içsel gücünüz bunların üstesinden gelmenizi sağlayacak. Başa Dön
MAÇA ALTILISI KARTI
Hayatınızda işler zor olabilir, yolunda gitmeyebilir ancak Maça altı’lısı gelişmeler olacağını gösteriyor. Üzüntüler bitiyor, sorunlar kaybolmaya başlıyor. Hala gidecek birçok yolunuz var, per etmeyin; şifa, başarı ve / veya aydınlanma yolunda yolculuğunuza devam etmek için bu kart bir işarettir. Başa Dön
MAÇA YEDİLİSİ KARTI
Yanlış anlamalar ve kayıplar Maça yedi’lisi ile tasvir edilmiştir. Bu, bir kişinin, bir yaşam biçiminin ve hatta bir nesnenin kaybı olabilir; bunun gerçek bir kayıp olması gerekmez, ancak bir zamanlar anladığımızı sandığımız şeyin artık böyle olmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. İhanet, hırsızlık, gizli ilişkileri de ifade edebilir bu kart. Kendinizi olmayan şeyler için üzülmek yerine,  kendinize zaman tanıyın ve daha ileriye odaklanın. Ayrıca, Maça yedilisi iskambil falında düğün, nişan, söz yada nikah anlamına da gelir. Bu kartın çevresinde açılmış olan kartlar çok önemlidir. Bu merasim ertelenecek mi yoksa zamanında olacak mı sorularına cevap verir. Eğer düğün kartımın yanındaki kartlar sıkıntılı ve yakınlarında bir insanı temsil eden kart var ise, düğünün bu insan yüzünden ertelenmesini ifade eder. Yada ne için iptal olacağını ifade eder. Eğer etrafındaki kartlar ferahlı ise bu düğünün olacağını belirtir. Başa Dön
MAÇA SEKİZLİSİ KARTI
Maça sekiz’lisi engelleri, aksaklıkları ve öngörülemeyen sorunları beraberinde getirir. Kötü şansınızın bir türlü sonunun gelmediğini, bir çıkış yolu olmadığını hissetmenizi ifade edebilir. Ancak şu anda büyük değişiklikler yerine sadece küçük değişiklikler yapmaya çalıştığınız sürece ilerleme sağlayabilirsiniz.  Başa Dön
MAÇA DOKUZLUSU KARTI
Maça dokuz’lusu göründüğünde uyumakta sorun yaşadığınız anlamına gelebilir. Uyku ve sağlık konusunda dikkatli olmalısınız. Bu huzursuzluk, ister gerçek ister sadece öyle algılanıyor olsun, talihsizlikler konusunda aşırı derecede sıkıntı ve endişe duymaktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu kart bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu da işaret edebilir. Bir ihanet, haksızlığa uğramak, hırsızlık yada geçirilecek bi kazayı ifade edebilir. Bu kartın yanındaki kartlara bakılarak yorumlanması büyük önem taşır. Hayatı anlayış çerçevesinde karşılamaya çalışın ve hatta gerekirse yardım isteyin.  Başa Dön
MAÇA ONLUSU KARTI
Hayatınızda her şey ters gittiğinde, kendinizi en dipte hissediyor olabilirsiniz. Kendinize karşı nazik olun ve dibe vurduğunuzda, yukarı çıkmanın tek bir yolu olduğunu bilin. Bu kart sağlıktaki olumsuz durumlarla ilgili olabilir. Bazen bir kayıp veya hapis cezasına işaret edebilir. Maça onlusu sıkıntıyı temsil eder. Sıkıntının kaynağını, neden olan insanı; etrafındaki kartlara bakarak yorabilirsiniz. Eğer etrafındaki kartlar sıkıntıyı besliyorsa, sıkıntı veren olayın devam edeceğini anlatır. Hanede bir hastalık var ise ölümü temsil eder. Ancak etrafındaki kartlar ferahlı ise sıkıntı veren olayın hafifleyeceği yada kolaylıkla atlatılacağı düşünülür. Başa Dön
MAÇA VALE (JOKER) KARTI
Maça Joker kartı, inatçı bir genç erkek veya kadını temsil edebilir. İnandıkları şey için duygusuz ve olgunlaşmamış şekilde konuşmaktan mutlu olan bu kişi, sizin hayatınızda isyankar ve mutsuz edici davranışlara neden olabilir. Ayrıca, bu kart kuruntuları simgeler. Bu kartla kişinin neye takıldığını, ne için huzursuz olduğunu, bu kuruntuların doğru olup, olmadığını yanındaki kartlara göre yorumlayabiliriz. Başa Dön
MAÇA KIZI KARTI
Maça Kız’ı, basit konuşma tarzı ve bağımsızlığı ile tanınan oldukça otoriter bir kadını ifade eder. Güç kazanmaya çalışan, hırslı birisidir. Maça Kız’ı hane dışından bir kadını işaret eder. Bu bir arkadaş yada akraba olabilir. Bu kişinin kişiliği hakkında etrafındaki kartlara bakılarak yorum yapılmalıdır. Başa Dön

MAÇA PAPAZ (KRAL) KARTI
Maça Papaz, kendi burnunun dikine giden, düşündüğünü ifade etmekten korkmayan birisidir. Otoriter, inatçı, mantıklı, duygusuz bir erkeği işaret eder. Aslında, mantıksal ve zeki düşüncesi çoğu zaman başkaları tarafından beğenilir; ancak başkalarının duygularını dikkate almayı unutabilir ve soğuk ve acımasız olarak kabul edilebilir. Ayrıca, Maça Papaz hükümet kapısını simgeler. Bu hastane, okul, devlet dairesi gibi önemli kuruluşlarda işlerin hallolması yada işlerin ters gitmesi gibi durumları anlatır. Bu kart yanındaki kartlara göre yorumlanır. yanındaki kartların olumlu olması hükümet kapısından alınacak hayırlı bir haber yada bir işinizin hallolacağının göstergesidir. Başa Dön

KARO KARTLAR

Elementi TOPRAKtır. Kariyer ve finansal kaygıları ifade eder

KARO AS KARTI
Aslar bir başlangıcı veya yeni bir yolculuğu temsil eder. Karo Ası, yeni projeler ve girişimlerle ilgili yeni başlangıçları gösterir ve kişiliğinizin yaratıcı yönlerini ortaya çıkaran bir grup insanla çalışmayı veya sosyalleşmeyi de gösterebilir. Karo As’ı iskambil falında müjdeli bir haber anlamına gelir. Yanındaki kartlara bakılarak bu haberin ne ile ilgili olduğunu tahmin edebilirsiniz. Eğer bir ipucu yakalayamazsanız, bu beklemediğiniz, ancak sizi çok sevindirecek bir haberdir. Etrafında insan figürü olan bir kart var ise, bunu bayandan yada erkekten alacağınıza dair yorumlayabilirsiniz. Ayrıca, sizin başkasına vereceğiniz müjdeli bir haberi de ifade edebilir. Kartların dizilimi bu anlamda önem teşkil eder. Kartlar tek başına bir anlam ifade etmez. Etrafındaki kartlar da çok önemlidir. Başa Dön
KARO İKİLİSİ KARTI
Karo iki’lisi, hayatınızda dinamik bir gelişme veya gerçek bir ilerleme duygusu olması, yalnızca odak noktamızı koruyabilir ve başarmak istediğimiz şeye konsantre olabilirsek, muhtemel olduğunu gösterir. Bu kart, üstün olmak için pratik olmanın ve yapılacak seçimlerin önemli olduğunu gösterir. Başa Dön
KARO ÜÇLÜSÜ KARTI
Karo üç’lüsü, fikirleri tartışmak ve gelecek için planlar yapmak için bir araya gelmeyi gösterebilir. Bu, bir proje planlayan yaratıcı bir grup veya bir iş konferansı vb. olabilir. Tüm fikirleri dinleyin ve bir karar vermeden önce bunları dikkatlice değerlendirin. Ayrıca, Karo üçlü Kartı iskambil açılımında başka bir haneyi temsil eder. Bu fal baktıranı ilgilendiren bir hanedir. Yanındaki kartlar ışığında bu hanenin içindeki sıkıntı yada sevinci kestirebilirsiniz. Bu hane kartın yakınında bir insanı simgeleyen kart çıktı ise, bu hane sahibini gösterir. Kartın yanındaki kartlar sıkıntılı ise hanenin içindeki huzursuzlukları, kavgaları işaret eder. Hane kartımın yanındaki kartlar ferah ise, o hanede yaşanacak sevinci ve mutluluğu kestirmeniz mümkündür. Yine kartlara bakarak sizin bu hane ile ilişkimizin ne olduğunu öğrenmeniz mümkün olabilir. Başa Dön
KARO  DÖRTLÜSÜ KARTI
Bir fikrin veya planın başarılı bir şekilde uygulanması bu kartla belirtilir. Şimdi sahip olmanız gereken şey, ileriye gidebileceğiniz ve refahı sağlayan harika bir ortamdır. Ev kurmaya odaklanabilirsiniz mesela… Karo dört’lüsü iskambil falında çocuğu ve aileyi anlatır. Ya da istenilen çocuk anlamına gelir. Mevcut çocukları da ifade edebilir. Etrafındaki kağıtlara bakılarak, çocuk sayısını, cinsiyetini,  geleceğini kestirmeniz mümkün olacaktır. Kartın etrafındaki kartlar olumsuz ise ve çocuğunuz varsa bu çocuğun sorunlu bir çocukluğu olacağına işarettir. Eğer çocuğunuz yok ise bir tedavi sonucu çocuk sahibi olacağınızı anlatabilir. Etrafındaki kartlar ferah ve olumlu ise çocuklarınızın hayrını göreceğinizi anlatır. Bu kart fal baktırana ve duruma göre değişkenlik gösterir.  Başa Dön
KARO BEŞLİSİ KARTI
Kendinizi bir grup insanla tartışırken bulabilirsiniz veya kavgalar ve anlaşmazlıklar olabilir. Hedeflerinize odaklanın ve ayaklarınız üzerinde durmaya hazır olun ve sahip olduğunuz yeteneklerinize dayanmaktan korkmayın. Karo beş’lisi iskambil kart falında değişme şansını, ekonomik sorunları veya hediyeyi de sembolize eder. Bu, sevgiliden yada yakın bir kişiden gelecek ya da verilecek hediye / sürpriz olabilir. Falda kartın yanındakilere bakılarak hediyenin, fal baktıran kişiye olan etkilerini görebilirsiniz. Başa Dön
KARO ALTILISI KARTI
Karo altı’lısı az çok istikrarlı bir ilerleme sağlandığını ve başardığınız şeyler için ilerlemenin devam ettiğini bize söyleyebilir. Bu dönemin tadını çıkarın ve en iyi şekilde yararlanın. Ayrıca, Karo altılısı bize ufak çaplı bir sağlık sorununa dikkat çekebilir. Bu bir soğuk algınlığı yada herhangi bir mevsimsel hastalığı ifade edebilir. Kartın etrafındaki kartlara bakarak bu durumun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu anlaşılabilir. Bu kart illa ki fal baktıranın kendisini işaret etmez. Fal baktıranın yakınlarındaki kişileri de işaret edebilir. Dikkatli yorumlamak gerekir. Başa Dön

KARO YEDİLİSİ KARTI
Sabit bir ilerleme döneminden sonra, çaba gerektiren bir dönem yaklaşıyorsa bu özellikle Karo yedi’lisi ile karşımıza çıkar. Birden fazla cephede savaşıyor olsanız bile gücünüzü kaybetmeyin. Ayrıca, Karo Yedi’li kartı camiye, dine işaret eder. Namaz kılma isteğinizi anlatabilir. Yanındaki kartlar sıkıntılı ise, dini vecibelerinizden uzaklaştığınızı işaret eder. Ancak etrafındaki kartlar ferah ise, dinibütün birisi olduğunuz anlamına gelir. Her kart bu karta farklı bir anlam katabilir. Başa Dön
KARO SEKİZLİSİ KARTI
Bir hobi veya beceri kullanma ihtiyacı, olumlu şanslar ve hoş sürprizler Karo sekiz’lisi ile gösterilebilir.İyi haberler içeren bir telefon, mektup veya e-posta alabilirsiniz, hatta sürpriz bir yolculuğa çıkabilirsiniz, bu nedenle fırsatları kaçırmayın. Başa Dön
KARO DOKUZLUSU KARTI
Tüm uzun vadeli çabalarınızın şimdi ödül zamanı olabilir veya bir mirasa konabilirsiniz… İşle ilgili şanslı bir karttır; yeni iş fırsatları olabilir ve bunlar yurtdışında bile olabilir. Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda, şimdi gelenlerin tadını çıkarın. Başa Dön
KARO ONLUSU KARTI
Karo 10, bir başarı kartıdır ve büyük olasılıkla başarı ve ödül gelecektir. Bu kartın tek olumsuz yanı, olumlu olayların arka arkaya gelmesidir 🙂  Karo on’lusu iskambil falında açılacak olan bir kapıyı ifade eder. Bu her zaman iyi anlama gelir. Bu kart yükselişi anlatır. Gelecekteki yenilikleri anlatır. Bu iyi anlamları olan kart, yanındaki kartlara göre yorumlanır. Yanındaki kartlar ne kadar olumsuz açılırsa açılsın sonuçta zafere illa ki ulaşılacak demektir. Sadece araya biraz zaman girebilir. Yakınındaki kartlar ferah ise açılan kapının sizin hayatınız için önemli olduğunu gösterir. Hayat her zaman insana sürprizler hazırlar. Ve arada da olsa şans verir. İşte bu kart verilen şansın değerini bilmeyi de ifade eder. Şans kaçarsa yakalamak bir o kadar zordur. Başa Dön
KARO VALE (JOKER) KARTI
Karo Vale Kartı, hayat ve enerji dolu genç bir erkek veya kadını ifade eder. Muhtemelen çoğu zaman spor yapıyorsunuz ya da büyük olasılıkla geniş bir arkadaş çevreniz var. Şüphesiz bu durumlar eğlenceli olsa da, tam olarak güvenilir ortamlar olmayabilir. Karo joker Kartı, iskambil falında havai, uçlarda olan  bir erkeği temsil eder. Bu kart fal baktıran bayanın yakınında çıkmışsa, dikkatli olmalıdır. Fal baktıran bayanı kötü emellerine alet etmek isteyebilir. Bu Kartı falda gördüyseniz, bu erkekten uzak durmalısınız. Bu kart fal baktıran erkeğin yakınında çıkmışsa, yine dikkatli olmalıdır. Bu bayanı hayatınızdan uzaklaştırmakta fayda vardır. Başa Dön

KARO KIZ KARTI
Başkaları üzerindeki etkisinin farkında olan çekici bir kadını ifade eder Karo Kız Kartı… Organize, pratik, iddialı, verimli, karizmatik, canlı ve girişkendir ama kıskanç olabilir. Karo kızlısı iskambil falında bir bayan arkadaşı, akrabayı yada dostu ifade eder. Bu kart yanındaki kartlara bakılarak iyi niyetli yada kötü niyetli şeklinde yorumlanabilir. Etrafındaki kartların önemi büyüktür. Belki size vereceği bir haber olabilir, belki de bir yardımı dokunacaktır. Yanındaki kartlar ferah ise, sizi seven ve iyiliğiniz için yanında bulunuyor anlamına gelir. Etrafındaki kartlar sıkıntılı ise, aksi durum söz konusudur. Bu durumda bu insandan uzaklaşmak yada onu hayatınızdan çıkarmanız gerektiğini anlatır. Başa Dön

KARO PAPAZ (KRAL) KARTI
Karo Papaz Kartı, genç, heyecanlı ve enerjik bir yetişkin adamı ifade eder ve onu çok popüler kılar. Yetkili, koruyucu, yaptığı işte iyidir. Kendine son derece güvenen ve cesurdur, ancak bazen risk almaya çok hazır olabilir. Karo papazı iskambil destesinde bir uyarı anlamına gelir. Bu yakınlardaki gizli bir erkek hayranı ifade eder. Size ilgi duyan ancak duygularını açığa çıkarmamış bir kişi olabilir etrafınızda. Yine etrafındaki kartlara göre ne için falda çıktığ,ı bir yardım yada başka bir konudan dolayı da orada olduğu sonucuna varılabilir. Eğer Karo Papazın yanında kupa As’ı çıkmışsa, bu erkek fal baktıranı çok seven bir insan olarak nitelendirilir. Başa Dön

SİNEK KARTLARI

Elementi ATEŞtir. Hırsı, işi, kariyeri, tutkuyu, mutluluğu ve başarıyı temsil eder.

SİNEK AS KARTI
Gelecekteki yeni şeyler, zenginlik ve refahla bağlantılıdır. Bu yeni bir iş veya iş teklifi olabilir; ama en azından size maddi başarıya götüren bir dizi olayın başlangıcını gösteriyor. Sinek As’ı, falı baktıran bayanın yada falda niyet edilen bayanın kalbini temsil eder. Bu bayanın kimi sevdiği hakkında ipuçları verir. Kartın etrafındaki diğer kartlarla yorumlanması önemlidir. Etrafına düşen şahıs kartları yada falda niyet edilen erkeğinkKartı ile yan yana mı geldiği yaşanan ilişki hakkında gerçekleri ele verir. Eğer bu kart her açılımda başka bir kişi kartının yanına düşerse, falı baktıranın yada falda niyet edilen kişinin gönlünün bir başkasında olduğu ifade edilir. Başa Dön

SİNEK İKİLİSİ KARTI
Sinek ikilisinin olumlu olma şansı vardır; karar vermede hislerin kullanılması gerektiği, yardım veya destek anlamına gelebilir. Bu, hayatınızda yeni bir iş ortaklığı olarak karşınıza çıkabilir, ya da sadece işle ilgili veya finansla ilgili bazı güzel gelişmeler anlamında olabilir. Bu, finansal hedefleriniz söz konusu olduğunda ilerleme kaydetmeniz için gerekli güveni size gösterir, sadece dengenizi koruyun.  Başa Dön
SİNEK ÜÇLÜSÜ KARTI
Sinek Üçlüsü, hayatınızda olayların iyi gittiğini, meslektaşlarınızın ve etraftaki insanların size destek olduğunu, böylece maddi hedeflerinizi gerçekleştirmenizde büyük ilerleme gösterdiğinizi ifade eder. Bu, hedef belirlemek veya tam teşekküllü bir eylem planı kadar basit bir şey olabilir. Durum ne olursa olsun, hayatınızda ilk defa hayallerinizin ulaşılabilir olduğunu hissedebilirsiniz. Başa Dön
SİNEK  DÖRTLÜSÜ KARTI
Kişisel değerlerinize ve ideolojilerinize odaklanın, 4 sayısının temeli olan yapısı ile Sinek Kartlarının düünyevi unsurunun birleşimi bize, istikrarla üzerine inşa edeceğiniz sağlam bir temel aradığınızı ve bunu gerçekleştireceğinizi ifade eder. İyi şans olarak hissedebilir. Ancak bu kart bazen değişim korkusundan dolayı bulunduğunuz duruma tutunma arzusunu da gösterebilir. Başa Dön
SİNEK BEŞLİSİ KARTI
Sineklerin beşlisi, tahmin edilemezliği, tartışmayı ya da kavgayı ifade edebilir, bu durum özellikle mali durumla ilgili olabilir. Şu anda geliriniz, yatırımlarınız ve hatta destek konusunda emin olamadığınız konular olabilir. Bu mali ve mülkiyet endişeleri yüzünden ilişkilerde tartışmalar ve uyumsuzluklar yaşanabilir. Sinek Beş’lisi Kartı, iskambil falında bir borcu işaret eder. Bu borç unutulmuş yada sizin üzerinize atılmaya çalışılan bir haksızlığı da belirtebilir. Bu kart çıktığında yanındaki kartlar ferah ise, bir hileden yada haksızlıktan kurtulacağınızı belirtir. Ancak kartın etrafında açılmış olan kartlar sıkıntılı ise, ödeyeceğiniz bedelin ağır olacağını ifade eder. Bu kartın etrafında herhangi bir insan figürü çıkmışsa, bu sorunu başınıza açanın kadın yada erkek olduğunu kestirebilirsiniz.  Başa Dön
SİNEK ALTILISI KARTI
Sineklerin Altı’lısı, yapmak istediğin işte başarıyı, iyi bir şansı işaret edebilir ve büyük bir refah ve maddi mutluluk ihtimali yüksektir. Şansı fazla düşünmeyin, dengeyi ve iyi talihi korumak için şu anda sahip olduklarınıza çokça şükredin. Sinek Altı’lı İskambil Kartı, falı baktıranın yada niyet edilen kişinin, karakterini anlatır. Bu kart yanındaki olumlu yada olumsuz kartlar ile yorumlanarak, kişinin karakter yapısı ile ilgili ipuçları elde edilebilir.  Başa Dön
SİNEK YEDİLİSİ KARTI
Sinek Yedi’lisi göründüğünde maddi kayıp ihtimali olabilir yada bu durumla ilgili endişeleriniz olacak. Gereksiz lükslere ve zevklere para harcayarak durumun kaynağı sizsiniz. Şuan tasarruflu olmanın ve savurgan olmamanın zamanıdır. Sinek yedilisi fal baktıran bayanın yada falda niyet edilen kadının etrafındaki sinsi düşmanları temsil eder. Bu kart oldukça hassas bir karttır. İyi yorumlamak gerekir. Çevresindeki kağıtların dizilişlerine bakılarak, bu düşmanın kötü yürekli mi, yoksa iyi niyetli mi olduğu belirlenebilir. Önündeki kartlar temizse mutluluğunuzu kıskanıyor anlamı kazanır. Ardındaki kağıtlar temizse bu kimseden fazla zarar görmeyeceksiniz anlamına gelir. Ayrıca bu kart, rekabet nedeniyle olan kıskanılmayı da gösteriyor olabilir. Başa Dön
SİNEK SEKİZLİSİ KARTI
Sinek sekizlisi ile, para veya artan gelir gösterilir, ya da kazandığınız serveti gösterir, ancak bu bir galibiyet, bir hediye veya şansla değil, planlamanızın, yatırımınızın ve sıkı çalışmanızın bir sonucu olarak gelecektir. Elinizden geleni yapmadıysanız, şimdi planlamaya ve çalışmaya başlamanın zamanı geldi.  Başa Dön
SİNEK DOKUZLUSU KARTI
Kolay hedeflerinizi o kadar ısrarla istiyorsunuz ki, bu size gerçekten hedefe ulaşsanız bile yetmiyor ve daha başka şeylerin peşindesiniz ve bu size huzursuzluk veriyor olabilir. Bazen elinizdekiyle yetinmeyi bilin ve huzursuzluğunuzla başa çıkmak için başka ilgi alanlarına yönelebilirsiniz. Ayrıca,  Sinek dokuzlusu yolu temsil eder. Etrafındaki kartlara bakarak bu yolun ne kadar zaman içinde, kiminle yapılacağı belirlenebilir. Yine etrafındaki kartlar ışığında ferahlı bir yol mu yoksa sıkıntı mı verecek o söylenebilir. Yada yoldan alınacak haberi işaret eder. Yol her zaman için açılan yeni ufukları da temsil edebilir. Yada ilişkinizdeki bir yol ayrımınızı da temsil eder. Bu kart tamamı ile etrafındaki kartlara bakılarak doğru olarak yorumlanabilir. Başa Dön
SİNEK ONLUSU KARTI
Sinek On’lusu istikrar ve kolaylıkla gelen sağlam ve köklü bir refahı ifade eder. Bu kartla ilişkili bolluk seviyesi, gelecek nesiller için bir mirasın planlanmasına yol açabilir. Bazen bir kalıtımı gösterebilir. Ayrıca, Sinek onlusu gözyaşını da anlatmaktadır. Bu kağıdın yanındaki kağıtlara göre yorumlanması çok önem taşır. Yanındaki kartların yorumlanması ile gözyaşının nedeni tahmin edilebilir ve doğru yorumlanabilir. Eğer Yanındaki kağıtlar sıkıntılı ise gözyaşının üzücü bir sebepten dolayı akacağını, yanındaki kartlar temiz ise bunların mutluluk gözyaşı olacağını söyleyebiliriz. Başa Dön

SİNEK VALE (JOKER) KARTI
Sinek Vale’si, para kazanmakla yakından ilgilenen, şanslı ve çekici genç bir erkek veya kadını ifade eder. Bu daha yaşlı biri de olabilir, ancak buradaki ana husus bir olgunlaşmamışlık olduğudur. Bu deneyim eksikliği, bu erkeğin o kadar güvenilir olmamasına neden olabilir, ancak aynı zamanda birisinin maddi başarı elde etmek için çok çalışmaya istekli olması anlamına da gelebilir. Diğer taraftan, Sinek joker Kartı tamamiyle düşünceleri temsil etmektedir. Fal baktıran kadının, yada falda niyet edilen kadının düşüncelerinin iyi yada kötü olduğunu ifade eder. Bu kart Yanındaki kartlara göre ifade kazanır. Eğer sinek jokerin yanındaki kartlar sıkıntılı ise bu insanın ilişkisi için düşünceleri olumsuzdur. Sinek jokerinin yanındaki kartlar ferahlı ise bu bayanın yada fal baktıranın bu ilişki hakkında düşünceleri olumludur.  Başa Dön
SİNEK KIZ KARTI
Sinek Kız Kartı, hırslı, bencilliğe yatkın, işinde iyi olan olgun tavrıyla dikkat çeken bir kadını ifade eder. Pratik ve mantıklıdır ve özellikle finansal konularla ilgili olarak sağlam sağduyusu ile bilinir. Muhtemelen mantıklı doğası sayesinde, kendisi için çok rahat bir yaşam kurmuştur. Sinek kızı falı baktıran kadını temsil eder. Sinek kızının yanındaki kartların renk ve şekillerine bakılarak gelecek ile ilgili bilgiler edinilebilir. İskambil falı bakılırken, bu sinek kızının çevresinde toplanmış kartlar büyük önem taşır. İskambil falı bakılırken fal baktırandan bir niyet tutulması beklenir. Bu niyet sinek kızının düştüğü yere ve yakınındaki kartların anlamlarına göre olup, olmayacağı yorulabilir. Başa Dön
SİNEK PAPAZ (KRAL) KARTI
Sinek Papaz Kartı, müreffeh, güvenli, iyi sezgileri olan, maneviyatı güçlü bir adamı ifade eder. Büyük olasılıkla, iş hayatında veya kariyerinde çok fazla çalışmanın sonucu olarak çok fazla başarı elde etmiştir. Sağlam pratik tavsiyeler için ona güvenilebilir. İskambil falında sinek papazı kadının akrabasını temsil eder. Ancak yanındaki kartlara göre değişiklik kazanabilir. Yanındaki kartlar sıkıntılı ise, düşman fitne fesat, kadının düşmanını simgeler. Eğer bu kart yanındaki kartla yüz yüze dönükse ferahlı bir konuşmaya, yanındaki kart ile ters tarafa bakıyorsa sıkıntıya delalet eder. Kağıt falında hangi kart açılmışsa yanına düşen kartların anlamlarına göre yorumlanır. Başa Dön

 

KUPA KARTLARI

Elementi SUdur. Karşılık gelen anlamlar aşk, mutluluk, arkadaşlık, özellikle duygular, ilişkilerdir.

KUPA AS KARTI
Duygusal alemde yeni bir yolculuğun başlangıcı burada gösterilebilir, ancak herhangi bir yolculuğun başlangıcında olduğu gibi, nereye gitmek istediğinize karar vermelisiniz. Kendinize şimdi ne istediğinizi sorun; kalbinizin derinliklerine bakın ve arzuladığınız şeyin ne olduğunu görün. Kupa As’ı, duygusal tatmini gösterir. Ayrıca, Kupa As’ı fal baktıran erkeği temsil eder. Falı baktıran bir kadınsa niyet ettiği erkek yada hayatına girecek erkeği ifade etmektedir. Kartın yanındaki kartlarla birlikte yorumlanarak fal baktırana duyduğu sevgi yada ilgisi olup, olmadığı anlaşılır. Bu kartın yanındaki kartlarla birlikte, niyet edilen yada fal baktıran erkeğin yaşantısına dair ipuçları yakalayabilir. Başa Dön

KUPA İKİLİİ KARTI
Kupa İki’lisi, tam anlamıyla iki kalbi ifade eder. Bu, bir tür ortaklığı veya ilişkiyi gösterir, ancak bu ilişki türü her ne ise, büyük ölçüde derin bir duygusal bağlılık ve duygulara dayanmaktadır. Romantik bir ortaklığa işaret edebilir, ancak aynı zamanda sevgi dolu bir aile bağı veya hatta platonik bir arkadaşlık bile olabilir. Başa Dön
KUPA ÜÇLÜSÜ KARTI
Kupa üçlüsü,  bir parti ya da kutlamayı işaret ediyor olabilir! Bir kalabalığı bize söyler. En azından bu sosyal bir toplantı ya da arkadaşlar ve aile üyeleriyle veya yeni bir grup insanla toplanma olabilir. Durum ne olursa olsun keyifli vakit geçirilecek gibi gözüküyor. Kupa Üçlüsü Kartı iskambil falında fal baktıran kişinin her isteğine kavuşacağını da gösterir. Başa Dön

KUPA  DÖRTLÜSÜ KARTI
Kupa Dört’lüsü, sevgi, destek ve güvenliği bize vurgularken, duygusal bir durum belirtir. Bu, içimizde hissettiğiniz bir ilişki veya arkadaşlıkla ilgili olabilir. Ne olursa olsun, bu duygular ve ilişki bağlantıları hep güçlü kalacak ve sarsılmayacaktır. Başa Dön
KUPA BEŞLİSİ KARTI
Kupa Beş’lisi, duygularda ve ilişkilerde bozulmalar olabileceğini gösterir. İlişkinizde kargaşaya göz yumabilirsiniz.  Rahatsızlıklarla şimdi yüzleşebilirseniz, karışıklıklara ve şüphelere yardımcı olacaktır. Ayrıca, İskambil falında kupa beşlisi fal baktıranın korkularını, ümitlerini ve beklentilerini ifade eder. İstenilen şeylerin olup olmayacağını kestirmenizi sağlar. Kartın etrafı temiz ise dileklerin yada ihtiyaçların kısa sürede olacağını ifade eder. Kartlar bazen süreyi de işaret etmektedir. Ancak Faldaki kupa beşlisinin çevresindeki kartlar sıkıntılı ise bunun vadesi olduğunu, sabretmenizi anlatır. Başa Dön
KUPA ALTILISI KARTI
Kupa Altı’lısı, bu aralar başkalarına şefkat yağdırıyor olabilirsiniz veya aşırı sevgi ve ilgili olabilirsiniz anlamına gelebilir. Bekar olanlar için şu anda sevgi, aşkla ilgili teklifler alabilirsiniz. Hoş duyguların bol olduğu bu zamanların tadını çıkarın! Ayrıca, İskambil falında kupa altılısı yükselişi anlatır. Bu sınıf atlamayı, terfi etmeyi yada yapacağınız işlerden dolayı yükselmeyi anlatır. Kartın yakınındaki kartlarda kişi kartı mevcut ise bu o insana yardımı dokunacak birini anlatır. Tabi bir de olumlu kartların olması gerekir. Ancak etrafındaki kartlar sıkıntılı ise onun yükselişini engelleyen psikolojik, maddi ve manevi engellerin mevcut olduğunu belirtir. Bu kartın anlam kazanması için çevresindeki kartların oldukça iyi analiz edilmesi gerekir. Başa Dön

KUPA YEDİLİSİ KARTI
Kupa Yedi’lisi Kartı, kolay olmayan hayalleri, sevgi ve ilişkilerle bağlantılı zafer duygusunu ifade eder. Bu, yaşanmış bir aşk ilişkisinden kaynaklanıyor olabilir… Ayrıca, İskambil falında Kupa Yedi’lisi kartı şansı ve talihi simgeler. Yaşantınızın bazı dönemlerinde başınıza gelecek şanslı yada şanssız olayları ifade eder. Bu kartın etrafındaki kartlar olumlu ise şans sizden yanadır. Ancak etrafındaki kartlar olumsuzsa şansınız kötü gidecek demektir. Kısmetlerinizi kapatan biri yada birileri olabilir. Bunları karakter kartlarına göre yorumlamak oldukça önemlidir. Başa Dön
KUPA SEKİZLİSİ KARTI
Kupa Sekizlisi, sevgi duygusu burada entellektüel bir nitelik kazanır. Bu, örneğin aşk mektupları veya sevdiklerinizle uzun telefon görüşmeleri şeklinde duyguları iletme ihtiyacını ifade edebilir. Ayrıca, Kupa sekizlisi iskambil falında alınacak başarıları simgeler. Bu iş hayatı yada okul hayatı ile ilgili olabilir. Bir diploma, bir belge için geçerli olan kart etrafındaki kartların iyi yada kötü olması ile sonuç hakkında tahmin yürütülebilir. Bu geleceğe açılan bir kapı gibidir. Bu kartın yanındaki kartlar ferahsa gelecekten kaygı duymamak gerekir. Başa Dön
KUPA DOKUZLUSU LKARTI
Kupa Dokuzlusu, dilek kartıdır. Dileklerin gerçekleşme zamanı, aynı zamanda yiyeceklere aşırı düşkünlüğün bir işareti olabilir. Bu kartı çevreleyen kartlar ne kadar uygunsa, dileğinizin yerine getirilme şansı o kadar artar. Dolayısıyla bu kartın temel enerjisi mutluluk ve memnuniyetle ilgilidir. Kupa dokuzlusu iskambil falında erkeğin kalbini temsil eder. Bu fal baktıran kişi ise gönlünden geçen kişi ile ileride yaşanacak birlikteliğin ciddiyeti hakkında fikir verir. Fal baktıran bayan ise sevdiğinden beklentilerini ve sonuçları hakkında ipucu bulabilir. Etrafındaki kartlar oldukça önemlidir. Kupa dokuzlusunun yanında çıkan karakter kartı Erkeğin kalbinin kimde olduğu hakkında fikir verebilir. Başa Dön

KUPA ONLUSU KARTI
Kupa On’lusu, Kupa kartlarının doruk noktası olarak görülebilir ve sağlam bir duygusal durum söz konusudur. Bu, yerleşik bir sevgi dolu ilişkinin, mutlu bir arkadaş grubunun veya sıkı sıkıya bağlı bir ailenin somutlaşmış hali olabilir.Ayrıca, Kupa On’lusu, iskambil kartında sevinç gözyaşını anlatır. Bu bir iş sonucu alınacak sevinçli haber ile ilgili dökülen gözyaşıdır. Sıkıntılı bir olayın ardından, hastalıktan yada kötü sonuçlanan bir işten sonra duyulan ferahlıkla, dökülen gözyaşını ifade eder. Etrafındaki kartlara bakarak, olay hakkında ipucu yakalayabilirsiniz. Bu belki bir teklif yada ummadığınız müjdeli bir haberin gözyaşları da olabilir. Başa Dön
KUPA VALE (JOKER) KARTI
Kupa Joker Kartı, gerçekçi olmayan, kibar, olgunlaşmamış genç bir insanı ifade eder. Bu, her zaman romantik olmayan tatlı, saf masum aşktır, ayrıca derin bir sevgiye işaret eder. Olumsuz tarafı, bu sevgi biraz olgunlaşmamış ve düşüncesizce olabilir. Ayrıca, Kupa joker Kartı iskambil falında fal baktıran erkeğin yada sevgilinin düşüncelerini anlatır, aklından neler geçtiği, sevdiği insanı düşünüp, düşünmediğini anlatır. Olaylar hakkındaki düşüncelerinin iyi yada kötü olduğu öğrenilebilir. Yanındaki kartların ferah yada sıkıntılı olması çok önemlidir. Başa Dön

KUPA KIZI KARTI
Kupa Kız Kartı, güçlü, olgun bir kadındır ve duygularla çok yakından ilişkilidir. Ayrıca, bu kadın destekleyici, sevgi dolu ve besleyicidir ancak bazen çok duygusal hale gelebilir. İskambil falında kupa kızı, fal baktıran erkeğin akrabalarından bir kadını temsil eder. Etrafındaki kartlara göre yorumlanır. Aile Bağları ile ilgili açık ve net fikirler edinmenizi sağlar. Başa Dön

KUPA PAPAZ (KRAL) KARTI
Kupa Papaz Kartı, sevgi ve duygusal bir bağ arayan son derece şefkatli bir adamı ifade eder. Çok aile odaklı ve nasıl hissettiğini göstermekten korkmuyor. Kupa Papazı, fal baktıran erkek kişiyi yada niyet edilen erkeği anlatır. Bu insanın size olan sevgisi, ilgisi,  duyduğu aşkı kartın duruş yönüne göre belirlenir. Kartın yanına sinek kızı düşmüşse sevdiğiniz kişinin duygularından kesinlikle emin olabilirsiniz. Farklı bir kişi kartın yanında çıktıysa yine yanındaki kartlara göre bu kişinin sevgisini ölçebilirsiniz. Başa Dön

 

El Falına da Nasıl Bakılır Merak Ediyorsanız Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu