Bilgi Merkezi

IQ Testi

IQ NEDİR?

Diğer insanlara göre daha hızlı veya daha yavaş olmak üzere algılama, karar verme, yargılama, mukayese etme, sonuç çıkarma, değerlendirme gibi zihinsel yeteneklerin seviyesini belirleme çabasıdır. Çok kısa bir ifadeyle IQ (Zeka Bölümü), düşünme ve akıl yürütme yeteneğinin mukayeseli bir değerlendirmesidir denebilir. Bunların ölçümünü gerçekleştiren IQ TESTİ içinde aşağıda açıklayalım.

IQ TESTİ

 • IQ TESTİ ilk olarak Alfred Binet tarafından yapılmıştır. Fransız bir filozoftur ve bireysel farklılıkların değerlendirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
 • Alfred Binet, 1905 yılında çalışmalarının bir dönüm noktası olarak IQ testini oluşturmuştur. Daha sonra bir öğrencisi ile birlikte üç düzeyde geri zekalılığı ayırt edebilmek için genel bir IQ testi oluşturmuşlardır. Bu testin gelişmiş hallerini ise günümüzde farklı şekillerde uyguluyoruz. Binet’in oluşturduğu Stanford Binet IQ TESTİ ise hala kullanılmaktadır.
 • IQ TESTİ, İlk çalışmalarında hipnoz ve hayvansal manyetizma üzerine odaklanmıştır. Bu dönemde kişilik değişiklikleri ve çifte bilinçlilik üzerine kitaplar yayınlamıştır; ama istediği başarıyı elde edememiştir.
 • Daha sonra laboratuvardan çıkarak çocukları gözlemlemeye başlamış ve zeka yaşı kavramı ile tanışmamızı sağlamıştır. Düşük ve geri kalmış zeka seviyesinde olan çocuklara iyi bir eğitim verme düşüncesiyle yola çıkmıştır. Bu testler ile o çocukları seçmeyi hedeflemiştir.
 • Binet’in bulduğu bu zeka testi, öğretmenleri tarafından ayrılan aynı yaştaki öğrenciler üzerinde kullanılmaya başlandı. Bundan sonra testler daha fazla soru ile kullanılır oldular.
 • 14 yaşındaki bir çocuk , testten(IQ TESTİ) 45 aldı ise, bu puan 10 yaşındaki çocukların puanına denk geliyorsa, çocuğun zeka yaşı 10’dur. Benzer şekilde 14 yaşındaki çocuk, testten 80 aldıysa, bu değerde 17 yaş aralığına denk geliyorsa çocuğun zeka yaşı 17’dir. Bu sistem, aynı yaştaki diğer çocuklara göre nasıl olduklarını gösteriyor, fakat aynı yaşta olmayanların zeka derecelerini karşılaştırmakta problem yaratıyordu. Daha sonraları Binet testi geliştirildi, zeka derecesini belirlemek üzere, zeka yaşı yerine bir değer kullanılmaya başlandı.
 • IQ, doğuştan gelen veya sabit bir seviye değildir. Yani özel durumlar dışında IQ seviyesi artabilir, azalabilir ve geliştirilebilir. Aynı zamanda farklı zeka türlerinden yalnızca sözel ve matematiksel zekayı kapsamaktadır. Üstelik yaşın, IQ üzerindeki etkisi de büyüktür. Gerçek yaş ile zeka yaşı arasındaki oran, IQ seviyesinin hesaplanmasında önemli birer faktördür.
 • IQ puanı, topluma göre genel anlamda olmanın yanında, aynı yaştaki kişileri birbiriyle karşılaştırmada da kullanılan standart bir yoldur.

IQ HESABI (IQ TESTİ) NASIL YAPILIR?

IQ= ( zeka yaşı/gerçek yaş ) x 100 olarak hesaplanmaya başlandı.

Yani, zeka yaşı, gerçek yaşa bölünüyor ve 100 ile çarpılması ile ortaya çıkıyor.

Formülden de görüldüğü gibi, gerçek yaş ve zeka yaşı aynı ise, IQ’su 100 olarak çıkacaktır. Bu temel kavram aynı olmasına rağmen, günümüzde IQ dereceleri standartlaşmış bir grubun ortalama sonuçlarının kullanıldığı, istatistiksel ve matematiksel hesaplamalar içeren karmaşık bir yöntem ile yapılmaktadır.

Buna göre;

IQ PUANI                                            AÇIKLAMASI

156 ve üzeri                                        Dahi

140-155 arası çok üstün zeka         Çok üstün zeka

126-140 arası üstün zeka                  Üstün zeka

111-125 arası ileri zeka                     İleri zeka

91-110 arası normal zeka                  Normal zeka

76-90 arası sınır zeka                         Sınırda zeka

51-75 arası hafif gerilik                     Hafif zeka geriliği

26-50 arası orta gerilik                      Orta düzey zeka geriliği

0-25 arası ağır gerilik                         Ağır zeka geriliği

IQ TESTİ HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

 • Toplumun ortalama IQ puanı 100 olarak belirlenmektedir. Dünyada ve ülkemizde IQ testinden 126 puan üzeri alanlar üstün zekalı kişiler olarak kabul ediliyor
 • Toplumun % 14’ünün IQ seviyesi 115 – 130 aralığındadır. Bu aralık için normalin üzeri IQ seviyesi diyebiliriz.
 • Toplumun sadece % 0,1’inin IQ skoru 145’in üzerinde ve deha seviyesindedir.
 • Psikologların çoğu 95 ila 105 arasında puan alanların normal bir zekaya sahip olduğunu veya ortalama bir IQ‘su olduklarını belirtirler.
 • Geçerli bir IQ puanı almak için testin uygulanma koşulları ve psikolojik koşulların uygun olması gerekir. Yani IQ puanını etkileyen çok sayıda değişken vardır. IQ testi uygulanan kişilerin zekalarını ölçmek amacıyla sayılar kullanılır ve zeka yaşı, uygulanmış olan testte aynı puanı alan kişilerin yaş ortalamasına denk gelir.
 • Her yaş grubuna özel farklı IQ testleri uygulanabilir
 • 3 yıl önce yapılan bir IQ TESTİ bugün için doğru cevapları vermeyebilir çünkü zeka gelişen bir mekanizmadır
 • Bunlara ek olarak, IQ bir insanın yaşamdaki tüm yeteneklerinin sonu değildir. IQ puanı, el becerisi (açıkçası), müzikal yetenek ve yaşamda birçok farklı başarıya yol açabilecek bir takım yetenekler gibi şeyleri ölçmede başarısızdır.
 • Bununla birlikte, bir IQ sınavındaki puanınız, yaşamınızın birçok aşamasında kritik olabilecek problemleri düşünme, neden belirtme ve çözme yeteneğinin oldukça doğru bir göstergesidir.
 • IQ testleri kesin bir sonuç vermemekle birlikte tahmini verileri istatistiksel kavramlarla açıklar
 • IQ TESTİ nin, testi yapma yeterliliğine ve eğitimine sahip uzmanlar ya da psikologlar tarafından uygulanması gerekir
 • Günümüzde geçerliliğini kanıtlayan iki test var; 2 yaşını bitirmiş olan çocuklara uygulanabilen Stanford-Binet ile 6-16 yaş aralığında olan çocuklara uygulanan Wechsler (WISC-R)
 • Wechsler (WISC-R) testi sadece sayılara takılmaz ve çocuğun sözel performans alanlarına da değinir. Zeka testine girecek olan çocuğun karnının tok, tuvalet ihtiyacının giderilmiş ve konu hakkında bilgilendirilmiş olması oldukça önemlidir
 • Zeka testleri her ne kadar zeka seviyesini ölçse de bu testlerin sonuçlarına göre hiçbir çocuğa belirli sıfatlar yakıştırmadan, uzman kişiler tarafından yönlendirme yapılarak sürece devam etmek önemli
 • En sık kullanılan diğer IQ Ölçüm Testleri; Wechsler Yetişkin Zeka Testi (WAIS-I) ve Ayrımsal Yetenek Testi (DAS-II)
 • Çocukların eğitim dönemindeki başarılarını ölçmek amaçlı kullanılan IQ testlerinin yanılma payı konusunda çevresel koşullara göz atmak gerekir.
 • IQ testleri her ne kadar belirleyici bir özelliğe sahip olsa da bir çocuğun bu testi gerçekleştirdiği andaki ruh hali de önemli…

İnternette farklı farklı bir sürü IQ testi mevcuttur bunların bazılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Keyifli zamanlar.

Teknolojiye Merakınız Var ise Teknoloji Gurusunu takip ediniz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu