Enerji Merkezi

Reiki

REİKİ ENERJİSİ İLE TANIŞIN

Reiki’- “Her yerde var olan ruhsal yaşam enerjisi” anlamındadır.
(Rei : Her yerde var olan – Ki: Yaşam enerjisi)
Reiki, ruhsal bir çalışmadır fakat, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü ve kolay olan spiritüel bir tecrübedir.
Uygulayıcıların duyularını güçlendirir, farkındalığın artmasını sağlar.

Reiki, yeteneğe bağlı olmayan bir uygulama olup, saf şifa enerjisidir. Eller aracılığıyla aktarılır. Bu yüzden, herkes tarafından kolayca öğrenilebilir. Uygulama bir kere öğrenildikten sonra, ömür boyu hem kendinize, hem başkalarına uygulayabilirsiniz.

Tıbbi bir uygulama değildir ancak, tıp tedavilerinin olumsuz yan etkilerini azaltmada kullanılabilir ve tıp tedavisinin olumlu sonuçlarının gelişmesine katkı sağlar.

Ağrıyı ve stresi azaltır veya tamamen yok eder.

Reiki, farkındalığı olan bir enerjidir. Zarar vermez ve en doğru biçimde yardımcı olur. Uygulanan insanın ihtiyaçlarına göre fayda sağlar.

Günlük olarak harcadığınız enerjiyi bedene geri kazandırmaktır. Böylece, duygusal ve zihinsel bedenlerinizde oluşacak dengesiz durumlar engellenir.

Reiki, bedendeki enerjileri dengeler, rahatlamanızı gevşemenizi sağlar. Uygulama sırasında en çok ortaya çıkan duygu; Huzur, rahatlama, gevşeme ve güvendir.

Reiki, ilk yardımda da uygulanabilir. Kaza anında, doktorun gelmesi beklenirken oluşacak şok duygularını hafifleterek fayda sağlar.

Anadolu’da uygulandığı bilinen ocak / el verme sistemi de Reiki’ye benzer elle şifalama yöntemidir.

REİKİ ÜSTADLARI:

Reiki öğretisinin, Dr.Usui tarafından ortaya çıkarıldığı bilinmektedir.

Dr.Usui

1800’lü yılların sonuna doğru Japonya’da yaşamıştır. Zen Budizm ile ilgilenen bir aileye mensuptur. Tıp eğitimi aldığı söylenmektedir. Bu yıllarda, bir öğrencinin “İsa’nın hastalara nasıl şifa verdiği” ile ilgili sorusu üzerine, bunun nasıl olduğu konusundaki arayışlarına başlamıştır.1930’lu yıllardaki ölene kadar on altı öğretmene üstat uygulama yeteneğini aktarmıştır. Chujiro Hayashi bunlardan biridir. Hayashi, daha sonra ikinci büyük üstat olarak bilinir.

Chujiro Hayashi 

Emekli bir deniz subayı olan Hayashi, üstat unvanını 1925 yılında Dr. Usui’den almıştır. İyi bir fizikçi olan Hayashi, yüksek sınıfa ait bir aileden gelmektedir. Dr.Usui, ölmeden önce Hayashi’den, geçmiş yıllarda olduğu gibi kaybolmaması için bu bilgileri koruma sorumluluğunu kabul etmesini istemiştir. Hayashi, bu sorumluluğu üstlenmiş ve Tokyo’da bir Reiki kliniği kurmuştur. Dr.Usui’nin yöntemlerine ilave olarak klinikteki deneyimlerini raporlar haline getirerek, standart el pozisyonlarını, Reiki aşamalarını ve bu aşamaların sistemlerini hazırlamıştır. Dönemi II. Dünya Savaşı yıllarına denk geldiği için, erkekler savaşa gittiğinden, bilgilerin korunması amacı ile bunların birkaç kadına da öğretilmesi gerektiğine karar vererek, bu görev için kendi eşini ve Hawayo Takata’yı seçmiştir.

Hawayo Takata

Japon göçmeni bir ailenin çocuğu olarak, 1900 yılında, Hawai’de dünyaya gelmiştir. Bayan Takata’nın mide, safra kesesi ve akciğerlerindeki sağlık sorunları ve sinirsel rahatsızlıkları nedeniyle, tedavi için Japonya’ya gelmiş ve ameliyat olması gerektiğini öğrenmiş ancak, ameliyattan başka bir yol olup olmadığını araştırmaya karar vermiştir. Bunun üzerine doktorundan Hayashi’nin Reiki kliniğini öğrenerek burada Reiki ile tedavi olmuştur. Takata, aldığı günlük tedavilerle dört ayda iyileşmiş ve sonuçtan etkilenerek Hayashi’den Reiki’yi öğrenmek konusunda istekli olmuştur. Daha sonra Hayashi’nin yardımıyla Hawai’de bir Reiki merkezi açtı. 1938 yılında Hayashi’nin yaptığı on üçüncü ve son Reiki üstadı oldu. Bu onura sahip ilk kadındır.. Hayashi, ölümünden önce, Bayan Takata’nın üçüncü büyük üstat olduğunu açıklamıştır. Reiki’yi Batıya tanıtan Bayan Takata’dır. 1980’deki ölümüne kadar, yirmi iki Reiki üstadı yetiştirdi. Ölümünden önce, yerini torunu Phyllis Furumoto’ya bırakmıştır.

REİKİ NASIL KULLANILIR?

Her canlıda, yaşamı boyunca yaşam enerjisi dolaşmaktadır.

Yaşam enerjisi olarak adlandırılan bu enerji, tüm kültürlerde farklı şekilde ifade edilir: Çinlilerde “Chi” (ki), Hintlilerde “Prana”, Avrupa ya da Amerika’da “ışık, bio enerji, kozmik enerji”. Tasavvufta “Nefes”, Tibet’te “Lung”, Musevilerde “Ruh”

Bu yaşam enerjisi, canlılara doğumla birlikte verilir ve günlük yaşantıda bunu kullanırız. Eğer yaşam enerjiniz düşükse veya dolaşımında bir blokaj varsa, hastalıklara daha açık oluruz. Yeterli enerjiyi bedenlerimiz sağlayamıyorsa, fiziksel ya da duygusal bitkinlik yaşarız; normalden daha öfkeli ve depresif oluruz. Enerjimiz yüksek olduğunda ve rahatça aktığında daha az hastalanır ve sağlığınızı uzun süre koruyabiliriz.

Reiki, daha fazla yaşam enerjisi kullanmamızı sağlayan basit bir yöntemdir. Günlük olarak kullanılan enerjiyi güçlendirip, bedendeki enerjiyi dengeler.

Reiki’yi aktarırken uygulayıcı bir kanal olur. Bu özelliğinden dolayı, uygulayıcının enerjisi tükenmez aksine, kullandıkça daha fazla güçlenir ve şarj olur.

Bedenimizdeki sistemlerin hepsi birbiri ile bağlantılı çalışmaktadır. Birisi bozulduğunda, zamanla diğer sistemleri de etkilemeye başlar. Bir bölgedeki hastalık, ilgili başka bir bölgede hastalığa ya da olumsuzluğa neden olabilir. Enerji düzeyinde başlayan bozuk bir titreşim, zihinsel ve fiziksel düzeyde hasara yol açar. Reiki, vücuttaki sağlığın, uyumun ve dengenin düzenlenmesi için çalışır.

ÇAKRALAR:

Çakralar, saklı enerjilerin çalışma ağında bir parçadır ve çarka benzeyen delikler halindedir. Geniş ağızları olan, bedene yaklaştıkça daralan, uzun ince hunilere benzerler. Yüksek katlardan gelen enerjileri bedenimize aktarma işini yerine getirirler. Bunları, bedenimize gelen enerjilere açılan küçük birer kapı gibi düşünebiliriz.

Her çakra, farklı frekanstaki bir enerjinin giriş kapısıdır. Bu enerji kanalları, insan vücudunda yaşam enerjisini dolaştırır ve enerji akışını dengeler. Ne zaman bu kapılardan birinde tıkanma oluşursa, bedenin enerji alımı zorlaşarak, problemler çıkmaya başlar. Çünkü, bedeni besleyen enerji akımı gerektiği gibi çalışmaz ve enerji her yere ulaşamaz. Çakralar düzgün çalışmadığı zaman beden, sağlığını korumakta zorlanır.

Yaşam enerjisi, çakralar yolu ile bedende dolaşım sağlar. Reiki, çakralar ve salgı bezlerinin ortak çalışması ile beden üzerinde hareket eder.

Birinci cakra (Kök çakra) – Kuyruk sokumu üzerindedir. Burada böbrek üstü bezleri vardır. Böbrek üstü bezleri, her iki böbrek üzerindedir ve beden sıvılarının kimyasal yapısını kontrol ederler.

İkinci çakra (Sakral) – Göbek deliğinin altında, karın bölgesindedir. Burada yumurtalıklar, erbezleri ve prostat bezi vardır. Bu çakra hem cinsel, hem de yaratıcı enerjiyi kontrol eder.

Üçüncü çakra (Solar pleksus—güneş sinir ağı merkezi) – Mide çakrasıdır. Göğüslerin altında göbek deliğinin üzerindedir. Burada mide, karaciğer, dalak gibi organlar bulunmaktadır. Salgı bezi olarak, midenin hemen arkasında pankreas vardır. Pankreas insülin salgılar, bu da kan şekeri düzeyinin dengelenmesinde ve karbonhidratların metabolizmasının kontrolünde önemli rol oynar.

Dördüncü çakra (Kalp çakrası) – Göğüslerin ortasındadır. Burada timüs bezi bulunur. Timüs bezinin çalışması ile bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki vardır.

Beşinci çakra (Boğaz çakrası) – Önde gırtlak çıkıntısından başlayarak boynun arkasında, omurilik soğanının hemen altında son bulur. Burada tiroit bezi vardır.

Altıncı çakra (Alın çakrası—üçüncü göz) – Alın üzerindedir. Burada hipofiz salgı bezi vardır. Bu bezin işlevi, büyümeyi ve metabolizmayı kapsayan hormonları salgılamaktır. Bu çakra hem fiziksel, hem de spiritüel anlamda görme ile doğrudan bağlantılıdır.

Yedinci çakra (Taç çakra) – Başın üst kısmında bulunmaktadır. Burada epifiz salgı bezi vardır. İşlevi tıbbî açıdan tam olarak kanıtlanmamış olsa da büyüme ile ilgili olduğu sanılmaktadır. Melatonin salgılar.

AURA NEDİR?

Canlı ve cansız her varlık, aura adı verilen bir enerji tabakasıyla çevrilidir. Canlıların bedeni etrafında yer alan ve uzun süreli elektrik akımları olarak alan oluşturan elektromanyetik alanlardır. Bu elektrik dalgaları, çeşitli renkler oluşturan salınımlar ve frekanslardır.

Eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak farklı alanları bulunur. Bütün aura alanlarının kendi titreşim frekansları vardır. Hepsi kendi frekans sınırları içinde bir enerji hareketine sahiptir ve birbirinden ayrı değil, birbirleri içinde yayılırlar. Frekans alanları genişleyip yükseldikçe, farkındalık yükselir.

Kendimizi korumak için, bu enerji tabakalarını güçlendirmek gerekir. Çünkü rahatsızlıklar önce aura tabakalarında başlar ve fiziksel bedene doğru hareket eder. Aura tabakaları koruma sağladığı için, auramız zayıf olursa, alanımıza istenmeyen enerjileri toplayabilir ve enerji alanımızı daraltıp bizi hastalığa yatkın hale getirebilir. Enerji akışında meydana gelen engeller yüzünden rahatsızlıklar önce aurada başlar. Eğer tıkanıklıklar giderilmezse, bedeni etkilemeye başlar. Reiki, bu alanları dengelemek ve şifalandırmak için etkili bir yöntemdir.

REİKİ İLE NASIL ÇALIŞILIR?

Reiki, uygulaması çok kolay olan bir tekniktir. İnisiyasyon işlemi gerçekleştikten sonra, enerji akışını başlatmak için gerekli olan, yalnızca onu istemek olacaktır. Tüm benliğinizi Reiki’ye açarak onu kalpten istemek yeterli olacaktır.

Reiki her zaman akmaya ve sizinle çalışmaya hazırdır. Reiki ile çalışmak istediğinizde, ellerinizi gereken yerlere koyarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu çalışma için meditasyon yapmak, konsantre olmak ya da ön hazırlık yapmak gerekli değildir. O, her zaman sizinle birliktedir ve çağırmanızı bekler.

Uygulama sırasında, parmaklarınızı mümkün olduğunca bitişik tutmanız, enerjinin yoğunluğunu arttırır, daha güçlü bir enerji akışı sağlar. Uygulama yaptığınız kişi ile konuşurken de Reiki akmaya devam edecektir.

Reiki eğitimi öğrenilmez. Eğitime katılmak için uzun süren meditasyonlar yapmak ya da özel yeteneklere sahip olmak gerekmez. Bu beceri, Reiki hocası tarafından öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması (inisiyasyon) ile kazanılır. Bu işlem Reiki ile öğrenci arasında özel bir bağlantı sağlar. Her inisiyede fiziksel, duygusal, zihinsel ye ruhsal bir arınma oluşur. Dolayısıyla aynı zamanda güçlü, ruhsal bir deneyimdir. Bir kez aktarım işlemi yapıldıktan sonra, ömrünüzün geri kalan kısmında bu enerjiye hep sahip olursunuz. Uygulamadan sonra öğrencinin yapması gereken, tedavi uygulanacak kişinin üzerine ellerini koymaktır. Burada öğrencinin görevi, Reiki’ye kanallık etmektir.

Reiki’nin kendi bilinci vardır; gitmesi gereken yeri bilir. Çalışma sırasında Reiki, uygulama yapılan kişinin yüksek benliği ile bağlantı kurar ve iyileşme sürecini başlatır. Reiki eğitimi üç aşamadan oluşmaktadır:

REİKİNİN FAYDALARI

Reiki’nin birinci aşamasında, “Evrensel Yaşam Enerjisi” ile çalışmaya hazır olursunuz. Kendinize ve yakın çevrenizdekilere uygulama yaparak, kendinizi geliştirmelisiniz. İkinci aşamada Reiki sembolleri (güç, mental ve uzaklık sembolü) öğretilir. Bu sembolleri kullanabilmesi için gerekli inisiyasyonlar verilir ve teknikler aktarılır. Üçüncü aşamada ise; öğrenciye üstat sembolü öğretilir. İnisiyasyon uygulanır ve üstat sembolünün kullanım şekilleri öğretilir. Reiki Üstadı, sadece inisiye edici değildir. Aynı zamanda Reiki öğreticisidir.

Reiki uygulamasına kendinizde başlamanızla birlikte, kişisel gelişime ve kendinizi keşfetmeye başlamış olursunuz. Reiki sadece tedavi için bir araç değildir, her düzeyde kişisel değişimi beraberinde getirir, yaşamınızda bir denge ve huzur oluşur. Her gün yapacağınız uygulamalar problemli, sıkıntılı ya da hastalığa yakın olduğunuzda size yardım edecektir

Reiki uygulamalarının size sağlayacağı faydalardan bazıları şöyle:
Stresli olduğunuzda bir rahatlama sağlayarak, stresi ortadan kaldırır.
Kafanız karıştığında düşüncelerinize berraklık getirir.
orku anlarında sakinleşmenizi sağlar.
Zihninizi odaklanarak, problemlerinizi çözmenize yardımcı olur.
Acınızı azaltarak, yaralarınızın doğal iyileşme sürecini hızlandırır.
Daha sağlıklı olmanızı sağlar.
Var olan hastalıklarınızın ilerlemesini önler.
Kronikleşmiş rahatsızlıklarınızı yavaş yavaş ortadan kaldırır.
Duygusal olarak iyileşmenize yardımcı olur.
Vücudunuzu toksinlerden arındırır, meydana gelen enerji blokajlarını çözer. 
Olumsuz davranışlarınızı siz farkında olmadan değiştirir.
            Bütün bunları, bedeninizdeki enerji titreşimlerini artırarak yapar. Kendi üzerinizde çalışırken yanlış bir uygulama yapmak söz konusu bile değildir.

REİKİ’NİN BEŞ ALTIN KURALI

Bugün, özellikle bugün öfkelenme!

Bugün, özellikle bugün endişelenme!

Var olan tüm canlılara iyi davran!

Ekmeğini helal yollardan kazan!

Tanrı’nın zengin hediyeleri için müteşekkir ol!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu